หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ (ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙)  (อ่าน 51351 ครั้ง)
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 02:09:44 PM »

๑.ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

      ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

          ๑.๑.- มาตรา ๙ (๔) คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
                    ๑.๑.๑. ประมวลจริยธรรม และ จรรยาข้าราชการ/พนักงานสำนักพระราชวัง
                            ๑.๑.๑.๑. การขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวง-หีบหลวง                                    
                                        ๑.๑.๑.๑.๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ(แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒

                                        ๑.๑.๑.๑.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒

                                        ๑.๑.๑.๑.๓. การขอหีบเพลิงพระราชทาน (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒

                                        ๑.๑.๑.๑.๔. การปฏิบัติในฐานะแทนพระองค์
                                                         ๑.๑.๑.๑.๔.๑. การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ
                                  
                                                         ๑.๑.๑.๑.๔.๒. พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ

                                                         ๑.๑.๑.๑.๔.๓. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

                                                         ๑.๑.๑.๑.๔.๔. พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ

                                        ๑.๑.๑.๑.๕. เกณฑ์เทียบเกียรติยศพระศพ และศพ

                                        ๑.๑.๑.๑.๖. การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด

                                        ๑.๑.๑.๑.๗. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นหีบ

                                        ๑.๑.๑.๑.๘. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นโกศ
                                                            
                            ๑.๑.๑.๒. การรักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔
                    
                            ๑.๑.๑.๓. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย เขตพระราชฐานสนามเสือป่า

                            ๑.๑.๑.๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

                            ๑.๑.๑.๕. คู่มือศูนย์้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  
                            ๑.๑.๑.๖. ขั้นตอนการขอเข้าชมวัง

                            ๑.๑.๑.๗. ขั้นตอนการขอถ่ายทำสารคดี

                            ๑.๑.๑.๘. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง

                            ๑.๑.๑.๙. ขั้นตอนน้ำหลวง

                            ๑.๑.๑.๑๐. ขั้นตอนการจ่ายยา

                            ๑.๑.๑.๑๑. ระเบียบและข้อปฏิบัติ สำนักพระราชวัง
                                        ๑.๑.๑.๑๑.๑. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๒. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๓. ระเบียบการเข้าพื้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๔. ระเบียบการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๕๒๖

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๕. ระเบียบการถ่ายภาพนิ่ง และวี ดี โอ

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๖. ประกาศวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าชมวัด พ.ศ.๒๕๒๙

                                        ๑.๑.๑.๑๑.๗.    ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
                                                         ๑.๑.๑.๑๑.๗.๑. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๐

                                                         ๑.๑.๑.๑๑.๗.๒. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๕

                             ๑.๑.๑.๑๒. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธี  

                             ๑.๑.๑.๑๓. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยพนักงานสำนักพระราชวัง พ.ศ.2552
                      
                   ๑.๑.๒. มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
                            ๑.๑.๒.๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑
                      
                            ๑.๑.๒.๒. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการขอบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๕๖  

                   ๑.๑.๓.มาตรา ๙ ( ๘ ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                            ๑.๑.๓.๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

                   ๑.๑.๔. มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                            ๑.๑.๔.๑.   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                                                    
                            ๑.๑.๔.๒.   แผนงาน / โครงการ

                   ๑.๑.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                          
                                                                
                   ๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)                      

                   ๑.๑.๗. สัญญาสัมปทาน ๙(๖)  
                                 สำนักพระราชวังไม่มีข้อมูลข่าวสาร  
                                 สัญญาสัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
                                 หรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ


                   ๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)


        ๑.๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐


        ๑.๓. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร


        ๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2016, 03:47:35 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:53:19 PM »

๒.เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
 
   ๒.๑.คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ
                 ๒.๑.๑.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                             ๒.๑.๑.๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                             ๒.๑.๑.๒. ประกวดราคาและประกาศสอบราคา

                             ๒.๑.๑.๓. จัดซื้อจัดจ้าง

                             ๒.๑.๑.๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิม ฯ

                             ๒.๑.๑.๕. การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา

                 ๒.๑.๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                 ๒.๑.๓. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑

                 ๒.๑.๔. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

                 ๒.๑.๕. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง
           (แทนคำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๒๓๗/๒๕๔๑)

                 ๒.๑.๖. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

                 ๒.๑.๗. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๔๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

  ๒.๒.ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                                                                                  
                 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ปี ๒๕๖๐
 
  ๒.๓.ขั้นตอนการขอข้อมูล
                 แผนผังขั้นตอน

  ๒.๔. สถานที่ตั้ง

  ๒.๕.ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
      อีเมล์        :  Silaporn.k@palaces.mail.go.th
      โทรศัพท์   :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
      แฟกซ์       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๕๗

  ๒.๖.การจัดศูนย์ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และภาพปัจจุบันของห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2017, 05:16:44 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 12:43:57 PM »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                  ๑.๑.๔.๑.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                    
                                   ๑.๑.๔.๑.๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   ๑.๑.๔.๑.๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

                                   ๑.๑.๔.๑.๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                                   ๑.๑.๔.๑.๔. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

                   ๑.๑.๔.๒. แผนงาน / โครงการ                                              
                                   ๑.๑.๔.๒.๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
                                  
                                   ๑.๑.๔.๒.๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
                                  
 

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2016, 03:46:39 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 05:36:25 PM »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                 ๑.๑.๕.๑. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ๑.๑.๕.๒. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖                                      
                 ๑.๑.๕.๓. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗
                 ๑.๑.๕.๔. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
                 ๑.๑.๕.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙                                      

                                 


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2016, 11:36:45 AM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 04:00:37 PM »

๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)
              ๑.๑.๖.๑. วิสัยทัศน

              ๑.๑.๖.๒. พันธกิจ

              ๑.๑.๖.๓. ค่านิยมหลักขององค์การ


 

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2016, 03:45:51 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 04:12:31 PM »

๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
          ๑.๔.๑. โครงการจัดอบรม

          ๑.๔.๒. กำหนดการจัดอบรม

          ๑.๔.๓. รูปแบบการบรรยายสำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2016, 03:45:04 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2014, 04:01:15 PM »

๑.๑.- มาตรา ๙ (๔) คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑.๑.๑.๑๒. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธี  

     --4.1   ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี

     --4.2   การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ

     --4.3   การถวายความเคารพของสุภาพสตรี

     --4.4   การดื่มถวายพระพร

     --4.5   การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

     --4.6   ธรรมเนียมการรับเสด็จฯ และข้อปฏิบัติในการเข้าเฝ้า

                   --- 4.6.1   การเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ในพระราชฐาน

                   --- 4.6.2   การเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นอกพระราชฐาน

                   --- 4.6.3   การเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีที่มีการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ

                   --- 4.6.4   การเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีออกหมายกำหนดการ


     --4.7   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   --- 4.7.1   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   --- 4.7.2   การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   --- 4.7.3   การลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   --- 4.7.4   เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำเหน็จความชอบในราชการ

                   --- 4.7.5   การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                ----  4.7.5.1 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                ----  4.7.5.2  การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อพระหัตถ์

                                        -----  4.7.5.2.1 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

                                        -----  4.7.5.2.2 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก และมงกุฎไทย

                                        -----  4.7.5.2.3 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

                                        -----  4.7.5.2.4 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ค้างพระราชทาน

                                        -----  4.7.5.2.5 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพระองค์

                                ----  4.7.5.3  การเข้ารับจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                ----  4.7.5.4  การเข้ารับจากเจ้ากระทรวง

                                ----  4.7.5.4  การเข้ารับพระราชทานประดับยศนายทหาร


     --4.8   การขอพระราชทาน

                   --- 4.8.1   การขอพระราชทานชื่อบุตร - บุตรี

                   --- 4.8.2   การขอพระราชทานชื่อสกุล

                   --- 4.8.3   การขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

                   --- 4.8.4   การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ งานพระราชทานเพลิงศพ

                   --- 4.8.5   การขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

                   --- 4.8.6   การขอพระราชทานตราตั้งห้าง

                   --- 4.8.7   การขอพระราชทานให้ทรงประกอบพิธีสมรส

                   --- 4.8.8   การขอพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวง และนาคในพระบรมราชานุเคราะห์


     --4.9   การขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวง-หีบหลวง

                   --- 4.9.1   การปฏิบัติในฐานะแทนพระองค์

                                    -----  4.9.1.1 การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ

                                    -----  4.9.1.2 พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ

                                    -----  4.9.1.3 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

                                    -----  4.9.1.4 พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ

                   --- 4.9.2   เกณฑ์เทียบเกียรติยศพระศพ และศพ

                   --- 4.9.3   การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด

                   --- 4.9.4   รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นหีบ

                   --- 4.9.5   รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นโกศ

                   --- 4.9.6   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ

                   --- 4.9.7   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ


     --4.10 การจัดงานเนื่องในโอกาส ฯลฯ

                   --- 4.10.1   การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในท้องถิ่น

                   --- 4.10.2   การจัดงานวันปิยมหาราช

                   --- 4.10.3   การจัดงานวันที่ระลึกรัชกาลที่ 6

     --4.11   ข้อควรปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

 
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
       
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2016, 03:45:23 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 05:08:28 PM »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                ๑.๑.๕.๔. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
                               - กุมภาพันธ์
                               - มีนาคม
                               - เมษายน
                               - พฤษภาคม
                               - มิถุนายน
                               - กรกฎาคม
                               - สิงหาคม
                               - กันยายน
                               - ตุลาคม
                               - พฤศจิกายน
                               - ธันวาคม
 
 
                                      

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
                               
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2016, 11:38:14 AM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2016, 03:38:38 PM »

๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

               ๑.๑.๘.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
               ๑.๑.๘.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
               ๑.๑.๘.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    
               ๑.๑.๘.๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
               ๑.๑.๘.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2016, 09:56:25 AM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2016, 11:35:02 AM »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                ๑.๑.๕.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙
                               - มกราคม
                               - กุมภาพันธ์
                               - มีนาคม
                               - เมษายน
                               - พฤษภาคม
                               - มิถุนายน
                               - กรกฎาคม
                               - สิงหาคม
                                
 
                                      

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
                               
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2016, 04:06:59 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: