หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ (ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙)  (อ่าน 16898 ครั้ง)
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 02:09:44 pm »

๑.ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

      ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

          ๑.๑.- มาตรา ๙ (๔) คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
                   ๑.๑.๑. ประมวลจริยธรรม และ จรรยาข้าราชการ/พนักงานสำนักพระราชวัง
                        ๑.๑.๑.๑. การขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวง-หีบหลวง                                   
                             ๑.๑.๑.๑.๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ(แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                             ๑.๑.๑.๑.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                             ๑.๑.๑.๑.๓. การขอหีบเพลิงพระราชทาน (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                             ๑.๑.๑.๑.๔. การปฏิบัติในฐานะแทนพระองค์
                                  ๑.๑.๑.๑.๔.๑. การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ
                                  ๑.๑.๑.๑.๔.๒. พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ
                                  ๑.๑.๑.๑.๔.๓. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
                                  ๑.๑.๑.๑.๔.๔. พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ

                              ๑.๑.๑.๑.๕. เกณฑ์เทียบเกียรติยศพระศพ และศพ
                              ๑.๑.๑.๑.๖. การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด
                              ๑.๑.๑.๑.๗. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นหีบ
                              ๑.๑.๑.๑.๘. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นโกศ
                                                           
                       ๑.๑.๑.๒. การรักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔                    
                       ๑.๑.๑.๓. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย เขตพระราชฐานสนามเสือป่า
                       ๑.๑.๑.๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
                       ๑.๑.๑.๕. คู่มือศูนย์้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
                       ๑.๑.๑.๖. ขั้นตอนการขอเข้าชมวัง
                       ๑.๑.๑.๗. ขั้นตอนการขอถ่ายทำสารคดี
                       ๑.๑.๑.๘. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
                       ๑.๑.๑.๙. ขั้นตอนน้ำหลวง
                       ๑.๑.๑.๑๐. ขั้นตอนการจ่ายยา
                       
                   ๑.๑.๒. มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
                       ๑.๑.๒.๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑                      

                  ๑.๑.๓.มาตรา ๙ ( ๘ ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                       ๑.๑.๓.๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

                   ๑.๑.๔. มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                        ๑.๑.๔.๑.   งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                     
                        ๑.๑.๔.๒.   แผนงาน / โครงการ

                   ๑.๑.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                          
                                                               
                   ๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)                        

                   ๑.๑.๗. สัญญาสัมปทาน ๙(๖) 
                                 สำนักพระราชวังไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
                                 สัญญาสัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
                                 หรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ


                   ๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)


        ๑.๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐


        ๑.๓. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร


        ๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารสำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2014, 02:34:46 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:53:19 pm »

๒.เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
 
    ๒.๑.คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ
                 ๒.๑.๑.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                             ๒.๑.๑.๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                             ๒.๑.๑.๒. ประกวดราคาและประกาศสอบราคา

                             ๒.๒.๒.๓. จัดซื้อจัดจ้าง

                             ๒.๑.๑.๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิม ฯ

                             ๒.๑.๑.๕. การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา

                 ๒.๑.๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                 ๒.๑.๓. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑

                 ๒.๑.๔. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

                 ๒.๑.๕. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง
           (แทนคำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๒๓๗/๒๕๔๑)

                 ๒.๑.๖. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

   ๒.๒.ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                                                                  
                 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ปี ๒๕๕๗                          

   ๒.๓.ขั้นตอนการขอข้อมูล
                 ๒.๓.๑. แผนผังขั้นตอน

   ๒.๔. สถานที่ตั้ง

   ๒.๕.ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
      Email    :  Silaporn.k@palaces.mail.go.th
      Tell       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
      Fax       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๕๗

   ๒.๖.การจัดศูนย์ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และภาพปัจจุบันของห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2014, 02:25:59 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 11:43:57 am »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                  ๑.๑.๔.๑.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                    
                                   ๑.๑.๔.๑.๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   ๑.๑.๔.๑.๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

                                   ๑.๑.๔.๑.๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๑.๑.๔.๒. แผนงาน / โครงการ                                              
                                   ๑.๑.๔.๒.๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
                                  
 

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2014, 02:48:59 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:36:25 pm »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                 ๑.๑.๕.๑. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ๑.๑.๕.๒. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖                                     
                 ๑.๑.๕.๓. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗
                                     

                                 
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2014, 02:55:12 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 10:44:54 am »

๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

               ๑.๑.๘.๑. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๕
               ๑.๑.๘.๒. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๖


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:17:54 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:00:37 pm »

๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)
              ๑.๑.๖.๑. วิสัยทัศน

              ๑.๑.๖.๒. พันธกิจ

              ๑.๑.๖.๓. ค่านิยมหลักขององค์การ


 
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 03:03:50 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 213


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:12:31 pm »

๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
          ๑.๔.๑. โครงการจัดอบรม

          ๑.๔.๒. กำหนดการจัดอบรม

          ๑.๔.๓. รูปแบบการบรรยาย
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: