หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗  (อ่าน 119672 ครั้ง)
.admin
บุคคลทั่วไป


อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2009, 01:04:03 AM »สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 15, 2017, 12:31:40 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 03:52:54 PM »

๑.  ๗ (๑)โครงสร้าง  
       แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๒

       แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๔

       แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๕

กลับเมนู

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2014, 12:43:17 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 03:53:09 PM »

๒.  ๗ (๒) อำนาจหน้าที่  
     ๒.๑  ประวัติความเป็นมา

     ๒.๒ สำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๘

      ๒.๓  สำนักพระราชวังในปัจจุบัน
           ๒.๓.๑.หน้าที่ความรับผิดชอบ

           ๒.๓.๒.แผนภูมิการบริหารงาน

           ๒.๓.๓.การจัดส่วนราชการของสำนักพระราชวัง

            ๒.๓.๔.หน้าที่ของ กองต่างๆ ภายในสำนักพระราชวัง
                 ๒.๓.๔.๑.สำนักเลขานุการกรม

                 ๒.๓.๔.๒.กองการเจ้าหน้าที่

                 ๒.๓.๔.๓.กองคลัง

                 ๒.๓.๔.๔.กองงานส่วนพระองค์

                 ๒.๓.๔.๕.กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                  ๒.๓.๔.๖.กองงานพระวรชายาในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                      ๒.๓.๔.๖.๑.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนว.(ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๔๘

                      ๒.๓.๔.๖.๒.อำนาจหน้าที่ กองงานพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                 ๒.๓.๔.๗.กองมหาดเล็ก

                 ๒.๓.๔.๘.กองวัง

                 ๒.๓.๔.๙.กองพระราชพิธี

                 ๒.๓.๔.๑๐.กองชาวที่

                 ๒.๓.๔.๑๑.กองธุรการที่ประทับ

                 ๒.๓.๔.๑๒.กองบำรุงรักษาราชอุทยาน

                 ๒.๓.๔.๑๓.กองพระราชพาหนะ

                 ๒.๓.๔.๑๔.กองแพทย์หลวง

                 ๒.๓.๔.๑๕.กองศิลปกรรม

                 ๒.๓.๔.๑๖.สำนักงานพระคลังข้างที่

     ๒.๔  รายพระนาม รายนามเสนาบดี และเลขาธิการพระราชวังกลับเมนูสำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2014, 12:47:00 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2014, 05:08:53 PM »

๓. ๗(๓) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
         

         แผนที่ / สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2014, 12:45:32 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2014, 12:15:13 PM »

๔.  ( ๗ (๔) )ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง  

๔.๑.  ประกาศ สำนักพระราชวัง  เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์
        ๔.๑.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

        ๔.๑.๒  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

        ๔.๑.๓  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

        ๔.๑.๔  ประกาศ ปี พ.ศ .๒๕๕๓

        ๔.๑.๕  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

        ๔.๑.๖  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๔.๑.๗  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

        ๔.๑.๘  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

        ๔.๑.๙  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

        ๔.๑.๑๐  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

        ๔.๑.๑๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒. แถลงการณ์

๔.๓. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑

๔.๔. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗

๔.๕. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

๔.๖. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๔

๔.๗. พระราชบัญญํติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๕

๔.๘. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑

๔.๙. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๔.๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๑๙

๔.๑๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓

๔.๑๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๕

๔.๑๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙

๔.๑๔. แก้คำผิด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙

๔.๑๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔

๔.๑๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๕๒

๔.๑๗. ประกาศสำนักพระราชวัง
        ๔.๑๗.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

        ๔.๑๗.๒ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

        ๔.๑๗.๓ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

        ๔.๑๗.๔ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

        ๔.๑๗.๕ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๔.๑๗.๖ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

        ๔.๑๗.๗ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

        ๔.๑๗.๘ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

        ๔.๑๗.๙ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

        ๔.๑๗.๑๐ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         
                                  
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2017, 05:26:13 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 04:20:35 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๑   ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๓๒

                      --๔.๑๗.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
                                --๔.๑๗.๑.๑ การปรับอัตราการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน พ.ศ. ๒๕๓๒


   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 03:52:31 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 04:22:06 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๒. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗

                      --๔.๑๗.๒.๑. การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗


   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 03:28:16 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 10:58:21 AM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๓. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๐

                      --๔.๑๗.๓. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๐
                               --๔.๑๗.๓.๑. การน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญานามแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. ๒๕๕๐   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 03:31:00 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 11:03:58 AM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๔. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔

                      --๔.๑๗.๔ ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๔
                               --๔.๑๗.๔.๑. การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔

                               --๔.๑๗.๔.๒. ประกาศ เรื่องการวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ๒๕๕๔


   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 03:38:06 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 12:00:24 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ  
-๔.๑๗.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๕

                      --๔.๑๗.๕ ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๕
                               --๔.๑๗.๕.๑. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน

                               --๔.๑๗.๕.๒. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

                               --๔.๑๗.๕.๓. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ

                               --๔.๑๗.๕.๔. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับบัตรอนุญาตรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ยื่นคำขอการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ถูกต้อง  
                                                                                      พร้อมทั้งให้นำบัตรอนุญาต ฯ เก่า ส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเลขานุการกรม  


                               --๔.๑๗.๕.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ

                               --๔.๑๗.๕.๖. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จาก ๔๐๐.๐๐ บาท เป็น ๕๐๐.๐๐ บาท  
                                                                                      โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น


                               --๔.๑๗.๕.๗. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                               --๔.๑๗.๕.๘. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ ฯ ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ฉบับ ลงเผยแพร่บน Website สำนักพระราชวัง
                                                                          --๔.๑๗.๕.๘.๑. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                          --๔.๑๗.๕.๘.๒. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ซึ่งนำนักทัศนาจรชาวต่างประเทศ ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง
                                                                                                  และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับส่วนราชการในพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


                                                                          --๔.๑๗.๕.๘.๓. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
                                                                                                  ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


                               --๔.๑๗.๕.๙.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                               --๔.๑๗.๕.๑๐.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                               --๔.๑๗.๕.๑๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ สังกัดสำนักพระราชวัง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                                --๔.๑๗.๕.๑๑.๑ แผนที่  การเดินทาง
                                                                                               โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ภายในสนามสอบ
                                                                                               โรงเรียนราชวินิต ประถม  ภายในสนามสอบ
                                                                --๔.๑๗.๕.๑๑.๒ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ                        
                                                                                   บัญชีที่ ๑
                                                                                               ภาค ก กลุ่ม  ๒
                                                                                               ภาค ก กลุ่ม  ๓
                                                                                  บัญชี ๒ กลุ่ม ๑                                       
                                                                                               รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๒
                                                                                               รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๓  โรงเรียนราชวินิต (มัธยม)                                       
                                                                                               รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๓ โรงเรียนราชวินิต (ประถม)
                                                                                               รายชื่อ

   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2017, 12:02:14 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 12:02:57 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๖. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๖

                      --๔.๑๗.๖. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๖
                               --๔.๑๗.๖.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับบุตรข้าราชการและลูกจ้างเข้าเรียน
                                                                                   ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


                               --๔.๑๗.๖.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ข้าราชบริพารเข้าเรียนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
                                                                                   นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖


                               --๔.๑๗.๖.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                                                                                   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี (โรงเรียนราชวินิต มัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖


                               --๔.๑๗.๖.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                                                                                   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี(ราชวินิตบางแก้ว) ปีการศึกษา ๒๕๕๖


                               --๔.๑๗.๖.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป [/url]
                                               ๔.๑๗.๖.๕.๑  ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๑

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๒ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๒

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๓ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๓

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๔ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) จาก ก.พ. กลุ่ม ๒

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๕ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จาก ก.พ.  กลุ่ม ๓

                               --๔.๑๗.๖.๖.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มวิทยฐานะของสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๕๖  

                               --๔.๑๗.๖.๗.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๖  

                               --๔.๑๗.๖.๘.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก  พ.ศ.๒๕๕๖  

                               --๔.๑๗.๖.๙.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖  

                               --๔.๑๗.๖.๑๐.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง การรับบุตรข้าราชบริพารเข้าเรียนโรงเรียนกาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
                                                                                   (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖    


                               --๔.๑๗.๖.๑๑.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

                               --๔.๑๗.๖.๑๒.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง พระราชทานตราตั้งแก่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
  
     
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2017, 11:54:53 AM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 12:04:51 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๗. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๗

        --๔.๑๗.๗. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๗
                  --๔.๑๗.๗.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ  
                                                                                  และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗


                   --๔.๑๗.๗.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ  
                                                                                  บริพาร และพนักงานเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗


                   --๔.๑๗.๗.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องบัตรอนุญาตรถยนต์ ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๑. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๒. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๓. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าในบริเวณสนามเสือป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๔. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
                                                             ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


                   --๔.๑๗.๗.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  

                   --๔.๑๗.๗.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราตั้งแก่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 04:01:13 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2015, 11:21:09 AM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๘. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๘

        ๔.๑๗.๘. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๘
                       ๔.๑๗.๘.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ 
                                                     และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต ประถม ปีการศึกษา ๒๕๕๘


                      ๔.๑๗.๘.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ 
                                                     และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๕๘


                      ๔.๑๗.๘.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
                                                     ให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ ฯ ร่วมโดยเสด็จ
                                                     ในการพระราชกุศล หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
                                                     สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ลายละเอียด

                      ๔.๑๗.๘.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง ประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าในบริเวณสนามเสือป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   
                                                                 ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


                      ๔.๑๗.๘.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ   
                                                     และระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                     - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

                                                     - ระเบียบสำนักพระราชวัง  ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗

                      ๔.๑๗.๘.๖.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                     ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

                                                     
                      ๔.๑๗.๘.๗.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร
                                                     สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 


                      ๔.๑๗.๘.๘.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง การรับบุตรข้าราชบริพารเข้าเรียน
                                                    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
                                                    (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                                    ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2015, 03:59:49 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 04:26:50 PM »

๔.  ( ๗ (๔) )ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง  ๔.๒. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
       ๔.๒.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               ๔.๒.๑.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : ณ โรงพยามบาลศิริราช พ.ศ.๒๕๕๒

               ๔.๒.๑.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช   พ.ศ.๒๕๕๗

               ๔.๒.๑.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช   ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

       ๔.๒.๒ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
               ๔.๒.๒.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๕๕

               ๔.๒.๒.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๙

               ๔.๒.๒.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                                                      เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   พ.ศ.๒๕๖๐


       ๔.๒.๓ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ      
               ๔.๒.๓.๑ :  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร พ.ศ.๒๕๕๔

               ๔.๒.๓.๒ :  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๕๕๘

      ๔.๒.๔ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
               ๔.๒.๔.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๕

               ๔.๒.๔.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๖

               ๔.๒.๔.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๗

       ๔.๒.๕ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
               ๔.๒.๕.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   เสด็จไปประทับ  ณ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   พ.ศ.๒๕๕๗
               ๔.๒.๕.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   เสด็จไปประทับ  ณ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   พ.ศ.๒๕๕๙
               ๔.๒.๕.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร  พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         
                                  
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2017, 11:12:09 AM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 365


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 04:36:41 PM »


มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๙. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๙

                      ๔.๑๗.๙.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง  : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตประถม
                                                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙


                      ๔.๑๗.๙.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม
                                                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙


                      ๔.๑๗.๙.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตร อนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา
                                                     พระราชวังดุสิต บัตร ๑ (ใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


                      ๔.๑๗.๙.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอมีบัตรอนุญาตรถยนต์
                                                     และรถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าและออกในเขตพระราชฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


                      ๔.๑๗.๙.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : ประกาศ สนว. เรื่องบัตรอนุญาตรถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐
                                            เรื่อง : ระเบียบ การแต่งกาย ฯ ปี 2559   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2016, 06:00:11 PM โดย sorasak » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: