สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => งานบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 04:28:36 PMหัวข้อ: งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 04:28:36 PM
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Menu/901.jpg)

ประกาศ
งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร -- ๑. ประกาศ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg360#msg360)
 -- ๒. กำหนดการ    (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg361#msg361)
 -- ๓. หมายกำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg362#msg362)
 -- ๔. กำหนดการ ประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg364#msg364)
 -- ๕. พิธีสงฆ์
       - ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)
       - ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg371#msg371)
       - ๕.๓. พระธรรมเทศนา  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg373#msg373)
       - ๕.๔. จีนนิกาย (พิธีกงเต็ก)  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg401#msg401)
       - ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)
 -- ๖. ข่าวการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg370#msg370)
 -- ๗. แบบการจองเป็นเจ้าภาพ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg37#msg37)สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ๑.ประกาศ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 04:41:01 PM
๑.ประกาศ
                   ๑.๑ ประกาศ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวสวรรคต  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_01/1.1_13102016.pdf)

                   ๑.๒ ประกาศ : เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพฯ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_01/1.2_13102016.pdf)

                   ๑.๓ ประกาศ : กำหนดการไว้ทุกข์ฯ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_01/1.3_13102016.pdf)

                   ๑.๔ ประกาศ : เรื่อง:การถวายสักการะพระบรมศพฯ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_01/1.4_13102016.pdf)

                   ๑.๕ ประกาศ : เรื่อง:การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_01/1.5_18092017.pdf)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๒.กำหนดการ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 04:50:08 PM
๒.กำหนดการ
                       ๒.๑ กำหนดการ : ประจำตลอด ๑๐๐ วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_02/2.1_13102016.pdf)
MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๓. หมายกำหนดการ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 04:53:29 PM
๓. หมายกำหนดการ
                                          ๓.๑ หมายกำหนดการ   : การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
                                                                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
                                                                  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.1_13102016.pdf)
 
                               ๓.๒ หมายกำหนดการที่  ๒๑-๒๕๕๙ : พระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.2_19102016.pdf)

                               ๓.๓ หมายกำหนดการที่  ๒๓-๒๕๕๙ :  ปัณรสมวาร ๑๕ วัน  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.3_28102016.pdf)
 
                                ๓.๔ หมายกำหนดการที่  ๒๕-๒๕๕๙ :  ปัญญาสมวาร ๕๐ วัน  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.4_01122016.pdf)

                                ๓.๕ หมายกำหนดการที่     ๓-๒๕๖๐ :  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.5_20012017.pdf)

                                ๓.๖ หมายกำหนดการที่   ๒๒-๒๕๖๐ :  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_03/3.6_05102017.pdf)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Holdหัวข้อ: ๔.กำหนดการประจำตลอด ๑๐๐ วัน
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 17, 2016, 05:12:34 PM

๔. กำหนดการประจำตลอด ๑๐๐ วัน
                   ๔.๑ กำหนดการ : ประจำตลอด ๑๐๐ วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์
                                            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                            ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_04/4.1_20102016.pdf)MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๕.พิธีสงฆ์ / ๕.๑.บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 18, 2016, 02:54:13 PM

๕. พิธีสงฆ์
    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
               - ๕.๑.๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg391#msg391)
                - ๕.๑.๒. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg392#msg392)
                - ๕.๑.๓. เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg393#msg393)
                - ๕.๑.๔. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg394#msg394)
                - ๕.๑.๕. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg397#msg397)
                - ๕.๑.๖. เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg400#msg400)
                - ๕.๑.๗. เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg411#msg411)
                - ๕.๑.๘. เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg412#msg412)
                - ๕.๑.๙. เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg416#msg416)
                - ๕.๑.๑๐. เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg417#msg417)
                - ๕.๑.๑๑. เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg425#msg425)
                - ๕.๑.๑๒. เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg426#msg426)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๖.ข่าวการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 25, 2016, 10:52:52 AM

๖. ข่าวการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
                   ๖.๑ ข่าว : เรื่อง การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_06/6.1_13102016.pdf)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๕. พิธีสงฆ์ / ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 26, 2016, 04:54:26 PM

๕. พิธีสงฆ์ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม
               ๕.๒.๑. ประเพณีการสวดพระอภิธรรมและบทสวดอภิธรรมฯวัดอนงคาราม  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.2/5.2.1.pdf)

               ๕.๒.๒. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์และคำแปล วัดราชสิทธาราม  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.2/5.2.2.pdf)

               ๕.๒.๓. บทสวดพระอภิธรรม (ใหม่) วัดระฆังโฆสิตาราม  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.2/5.2.3.pdf)

               ๕.๒.๔. บทสวดพระอภิธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.2/5.2.4.pdf)MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๗. แบบการจองเป็นเจ้าภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 31, 2016, 11:30:48 AM
๗. แบบการจองเป็นเจ้าภาพ
 
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_07/Sample1.jpg)
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_07/Sample2.jpg)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๕. พิธีสงฆ์ / ๕.๓. พระธรรมเทศนา
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 15, 2016, 03:04:30 PM

๕. พิธีสงฆ์ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา
               ๕.๓.๑. สัตตมวาร (๗ วัน)
                        ๕.๓.๑.๑  พระธรรมเทศนา (สัตตมวาร) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.1/5.3.1.1.pdf)

                        ๕.๓.๑.๒  พระธรรมเทศนา ธัมมิกราชสถา (ทักษิณานุปทาน ๗ วัน) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.1/5.3.1.2.pdf)

               ๕.๓.๒. ปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
                        ๕.๓.๒.๑  พระธรรมเทศนา สังคหวัตถุธรรมกถา ( วัน วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.2/5.3.2.1.pdf)

                        ๕.๓.๒.๒  พระธรรมเทศนา พุทธคุณกถา ( วัน ๒๘ ต.ค.๕๙ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.2/5.3.2.2.pdf)

               ๕.๓.๓. พระธรรมเทศนา ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
                        ๕.๓.๓.๑  พระธรรมเทศนา ภูมิพลธรรมกถา ( วันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.3/5.3.3.1.pdf)

                        ๕.๓.๓.๒  พระธรรมเทศนา สันตุฏฐิกถา ( วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.3/5.3.3.2.pdf)

               ๕.๓.๔. พระธรรมเทศนา สตมวาร (๑๐๐ วัน)
                        ๕.๓.๔.๑  พระธรรมเทศนา ขันติบารมีกถา ( วันศุกร์ ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.4/5.3.4.1.pdf)

                        ๕.๓.๔.๒  พระธรรมเทศนา สติกถา  ( วันเสาร์ ที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.4/5.3.4.2.pdf)
 
               ๕.๓.๕. พระธรรมเทศนา งานพระบรมศพ
                        ๕.๓.๕.๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐                      
                                 ๕.๓.๕.๑.๑  พระธรรมเทศนา ธรรมจารีกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ม.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.1/5.3.5.1.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๑.๒  พระธรรมเทศนา สันตธรรมกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.1/5.3.5.1.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๑.๓  พระธรรมเทศนา อาทิยสุตตกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ม.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.1/5.3.5.1.3.pdf)

                        ๕.๓.๕.๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๒.๑  พระธรรมเทศนา สาราณียธรรมกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ก.พ.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.2/5.3.5.2.1.pdf)
 
                                 ๕.๓.๕.๒.๒  พระธรรมเทศนา ราชธรรมกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ก.พ.๖๐ )   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.2/5.3.5.2.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๒.๓  พระธรรมเทศนา ธัมมิกปสาสนกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ก.พ.๖๐ )   (http://www.brh.thaigov.net//nformation/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.2/5.3.5.2.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๒.๔  พระธรรมเทศนา ปุญฺญกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ )   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.2/5.3.5.2.4.pdf)

                        ๕.๓.๕.๓  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๓.๑  พระธรรมเทศนา วลาหกสุตตกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มี.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.3/5.3.5.3.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๓.๒  พระธรรมเทศนา สังคหวัตถุกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มี.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.3/5.3.5.3.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๓.๓  พระธรรมเทศนา กตัญญูกตเวทิตกถา ( วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มี.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.3/5.3.5.3.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๓.๔  พระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรมกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.3/5.3.5.3.4.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๓.๕  พระธรรมเทศนา ภูมิพลกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.3/5.3.5.3.5.pdf)

                        ๕.๓.๕.๔  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๔.๑  พระธรรมเทศนา วิริยกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เม.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.4/5.3.5.4.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๔.๒  พระธรรมเทศนา ในปุญญกถา (วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เม.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.4/5.3.5.4.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๔.๓  พระธรรมเทศนา ปุพเพกตปุญญตกถา (วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.4/5.3.5.4.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๔.๔  พระธรรมเทศนา อริยสัจจกถา (วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.4/5.3.5.4.4.pdf)

                        ๕.๓.๕.๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๕.๑  พระธรรมเทศนา ธัมมิกมหาราชกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พ.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.5/5.3.5.5.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๕.๒  พระธรรมเทศนา ปุญญาภินันทิกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.5/5.3.5.5.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๕.๓  พระธรรมเทศนา สามัคคีกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.5/5.3.5.5.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๕.๔  พระธรรมเทศนา สุจริตกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.5/5.3.5.5.4.pdf)
  
                        ๕.๓.๕.๖  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๖.๑  พระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิ.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.6/5.3.5.6.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๖.๒  พระธรรมเทศนา วิริยะบารมีกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิ.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.6/5.3.5.6.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๖.๓  พระธรรมเทศนา ปิยธรรมกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.6/5.3.5.6.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๖.๔  พระธรรมเทศนา สันตุฏฐิกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.6/5.3.5.6.4.pdf)
  
                                 ๕.๓.๕.๖.๕  พระธรรมเทศนา จาคกถา ( วันพฤหัสบดี ๒๙ มิ.ย.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.6/5.3.5.6.5.pdf)

                        ๕.๓.๕.๗  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                 ๕.๓.๕.๗.๑  พระธรรมเทศนา อนิจจกถา ( วันพฤหัสบดี ที่  ๖ ก.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.7/5.3.5.7.1.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๗.๒  พระธรรมเทศนา กิตติกถา ( วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ก.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.7/5.3.5.7.2.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๗.๓  พระธรรมเทศนา เมตตากถา  ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.7/5.3.5.7.3.pdf)

                                 ๕.๓.๕.๗.๔  พระธรรมเทศนา กัลยาณอัตถกถา  ( วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ )  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.3/5.3.5/5.3.5.7/5.3.5.7.4.pdf)
                      
MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๑ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2017, 11:28:33 AM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๑. เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
               ๕.๑.๑.๑.  วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/1-14102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๒. วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/2-15102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๓. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/3-16102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๔. วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/4-17102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๕. วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/5-18102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๖. วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/6-19102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/7-20102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๘. วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/8-21102016.pdf)
 
               ๕.๑.๑.๙. วันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/9-22102016.pdf)
               ๕.๑.๑.๑๐. วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/10-23102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๑. วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/11-24102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๒. วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/12-25102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๓. วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/13-26102016.pdf)
      
               ๕.๑.๑.๑๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/14-27102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๕. วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/15-28102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๖. วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/16-29102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๗. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/17-30102016.pdf)

               ๕.๑.๑.๑๘. วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.1/18-31102016.pdf)          

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๒ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2017, 03:26:06 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๒. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
               ๕.๑.๒.๑.  วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/19-01112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒. วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/20-02112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/21-03112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๔. วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/22-04112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๕. วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/23-05112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๖. วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/24-06112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๗. วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/25-07112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๘. วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/26-08112016.pdf)
 
               ๕.๑.๒.๙. วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/27-09112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/28-10112016.pdf)
              ๕.๑.๒.๑๑. วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/29-11112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๒. วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/30-12112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๓. วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/31-13112016.pdf)
      
               ๕.๑.๒.๑๔. วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/32-14112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๕. วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/33-15112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๖. วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/34-16112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/35-17112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๘. วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/36-18112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๑๙. วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/37-19112016.pdf)
 
               ๕.๑.๒.๒๐. วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/38-20112016.pdf)
              ๕.๑.๒.๒๑. วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/39-21112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๒. วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/40-22112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๓. วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/41-23112016.pdf)
      
               ๕.๑.๒.๒๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/42-24112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๕. วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/43-25112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๖. วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/44-26112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๗. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายนม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/45-27112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๘. วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/46-28112016.pdf)

               ๕.๑.๒.๒๙. วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/47-29112016.pdf)
 
               ๕.๑.๒.๓๐. วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.2/48-30112016.pdf)        

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๓ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2017, 04:09:55 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๓. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

               ๕.๑.๓.๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/49-01122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒. วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/15.1.3/50-02122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๓. วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/51-03122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๔. วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/52-04122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๕. วันจันทร์ ที่ ๕ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/53-05122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๖. วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/54-06122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๗. วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/55-07122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/56-08122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๙. วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/57-09122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๐. วันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/58-10122016.pdf)
              ๕.๑.๓.๑๑. วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/59-11122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๒. วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/60-12122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๓. วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/61-13122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๔. วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/62-14122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/63-15122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๖. วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/64-16122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๗. วันเสาร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/65-17122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๘. วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/66-18122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๑๙. วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/67-19122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๐. วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/68-20122016.pdf)
              ๕.๑.๓.๒๑. วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/69-21122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/70-22122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๓. วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/71-23122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๔. วันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/72-24122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๕. วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/73-25122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๖. วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/74-26122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๗. วันอังคาร ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/75-27122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๘. วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/76-28122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๒๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/77-29122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๓๐. วันศุกร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/78-30122016.pdf)

               ๕.๑.๓.๓๑. วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.3/79-31122016.pdf)        

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๔ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 04:01:52 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๔. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๔.๑. วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/80-01012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๒. วันจันทร์ ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/81-02012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๓. วันอังคาร ที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/82-03012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๔. วันพุธ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/83-04012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/84-02012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๖. วันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/85-06012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๗. วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/86-07012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๘. วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/87-08012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๙. วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/88-09012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๐. วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/89-10012017.pdf)
               ๕.๑.๔.๑๑. วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/90-11012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/91-12012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๓. วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/92-13012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๔. วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/93-14012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๕. วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/94-15012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๖. วันจันทร์ ที่ ๑๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/95-16012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๗. วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/96-17012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๘. วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/97-18012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๑๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/01-2017/98-19012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๒๐. วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/99-20012017.pdf)
               ๕.๑.๔.๒๑. วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/100-21012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๒๒. วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/101-22012017.pdf)

               ๕.๑.๔.๒๓. วันพุธ ที่ ๒๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/102-25012017.pdf)        
      
               ๕.๑.๔.๒๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/103-26012017.pdf)
      
               ๕.๑.๔.๒๕. วันศุกร์ ที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/104-27012017.pdf)
      
               ๕.๑.๔.๒๖. วันเสาร์ ที่ ๒๘  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/105-28012017.pdf)  
      
               ๕.๑.๔.๒๗. วันอาทิตย์ ที่ ๒๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/106-29012017.pdf)  
      
               ๕.๑.๔.๒๘. วันจันทร์ ที่ ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/107-30012017.pdf)
      
               ๕.๑.๔.๒๙. วันอังคาร ที่ ๓๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.4/108-31012017.pdf)        


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๕ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 04:45:38 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๕. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๕.๑. วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/01022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/02022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๓. วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/03022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๔. วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/04022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/05022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๖. วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/06022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๗. วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/07022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๘. วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/08022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/09022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/10022017.pdf)
               ๕.๑.๕.๑๑. วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/11022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๒. วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/12022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/13022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/14022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/15022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/16022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/17022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/18022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/19022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/20022017.pdf)
              ๕.๑.๕.๒๑. วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/21022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒๒. วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/22022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/23022017.pdf)        

               ๕.๑.๕.๒๔. วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/24022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒๕. วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/25022017.pdf)

               ๕.๑.๕.๒๖. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/26022017.pdf)        

               ๕.๑.๕.๒๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.5/27022017.pdf)        
          

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๖ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 22, 2017, 04:29:47 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๖. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๖.๑. วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/01032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/02032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๓. วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/03032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๔. วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/04032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/05032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๖. วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/06032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๗. วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/07032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๘. วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/08032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/0932017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/10032017.pdf)
               ๕.๑.๖.๑๑. วันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/11032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๒. วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/12032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/13032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/14032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/15032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/16032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/17032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/18032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/19032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/20032017.pdf)

               ๕.๑.๖.๑๑. วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/22032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/23032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๑. วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/24032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๒. วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/25032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๑. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/26032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๒. วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/27032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๑. วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/28032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๒. วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/29032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/30032017.pdf)

                ๕.๑.๖.๑๒. วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.6/31032017.pdf)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕. พิธีสงฆ์ / ๕.๔. บัญชีพระสงฆ์จีนนิกาย (พิธีกงเต็ก)
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 27, 2017, 03:27:29 PM

๕. พิธีสงฆ์ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)
    ๕.๔. จีนนิกาย (พิธีกงเต็ก)
              ๕.๔.๑.  (พิธีกงเต็ก)
                             วันอังคาร ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.1/5.4.1.1.pdf)

                             วันอังคาร ที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.1/5.4.1.2.pdf)
  
                             วันวันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.1/5.4.1.3.pdf)
 
                             วันอังคาร ที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.1/5.4.1.4.pdf)
 
                             วันพุธ ที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.1/5.4.1.5.pdf)
 
              ๕.๔.๒. บัญชีพระสงฆ์จีนนิกาย
                             บรรพชิตอนัมนิกายประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน กงเต๊ก ๘ ช่วง (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.2/5.4.2.1.pdf)
 
                             รายชื่อบรรพชิตอนัมนิกายในงานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต็ก)  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.4/5.4.2/5.4.2.2.pdf)
 
MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๗ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤษภาคม 23, 2017, 11:01:45 AM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๗. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๗.๑. วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/01042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒. วันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/02042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๓. วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/03042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๔. วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/04042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๕. วันพุธ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/05042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/06042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๗. วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/07042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๘. วันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/08042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/09042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/10042017.pdf)


               ๕.๑.๗.๑๑. วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/11042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/13042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/14042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/15042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/16042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/17042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/18042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/19042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/20042017.pdf)


               ๕.๑.๗.๒๑. วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/21042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๒. วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/22042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๓. วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/23042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/24042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/25042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/26042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/27042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/28042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/29042017.pdf)

               ๕.๑.๗.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.7/30042017.pdf)


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๘ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤษภาคม 23, 2017, 11:19:34 AM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๘. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๘.๑. วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/01052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒. วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/02052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๓. วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/03052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/04052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๕. วันศุกร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/05052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๖. วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/06052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๗. วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/07052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๘. วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/08052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๙. วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/09052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๐. วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/10052017.pdf)


               ๕.๑.๘.๑๒. วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/12052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๓. วันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/13052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๔. วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/14052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๕. วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/15052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๖. วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/16052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๗. วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/17052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/18052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๑๙. วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/19052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๐. วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/20052017.pdf)


               ๕.๑.๘.๒๑. วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/21052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๒. วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/22052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๓. วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/23052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/25052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๖. วันศุกร์  ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/26052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๗. วันเสาร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/27052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๘. วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/28052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๒๙. วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/29052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๓๐. วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/30052017.pdf)

               ๕.๑.๘.๓๑. วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.8/31052017.pdf)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๙ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มิถุนายน 09, 2017, 04:26:07 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๙. เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๙.๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/01062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒. วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/02062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๓. วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/03062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๔. วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/04062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๕. วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/05062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๖. วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/06062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๗. วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/07062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/08062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๙. วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/09062017.pdf)

               ๕.๑.๙๑๐. วันเสาร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/10062017.pdf)


               ๕.๑.๙.๑๑. วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/11062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๒. วันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/12062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๓. วันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/13062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๔. วันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/14062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/15062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๖. วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/16062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๗. วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/17062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๘. วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/18062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๑๙. วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/19062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๐. วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/20062017.pdf)


               ๕.๑.๙.๒๑. วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/21062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๒. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/22062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๓. วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/23062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๔. วันเสาร์  กร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/24062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๕. วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/25062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๖. วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/26062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๗. วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/27062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๒๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/29062017.pdf)

               ๕.๑.๙.๓๐. วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.9/30062017.pdf)


    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg370#msg370)

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg373#msg373)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๑๐ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 04:01:08 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๑๐. เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
              ๕.๑.๑๐.๑. วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/01072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒. วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/02072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๓. วันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/03072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๔. วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/04072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๕. วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/05072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/06072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๗. วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/07072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๘. วันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/08072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/09072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/10072017.pdf)
              ๕.๑.๑๐.๑๑. วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/11072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๒. วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/12072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/13072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/14072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/15072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/16072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/17072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/18072017.pdf)
    
               ๕.๑.๑๐.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/19072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/20072017.pdf)
              ๕.๑.๑๐.๒๑. วันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/21072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๒. วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/22072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๓. วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/23072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/24072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/25072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/26072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/27072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/28072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/29072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/30072017.pdf)

               ๕.๑.๑๐.๓๑. วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.10/31072017.pdf)

 

    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg370#msg370)

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg373#msg373)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๑๑ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 04, 2017, 02:27:46 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๑๑. เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๑.๑๑.๑. วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/01082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒. วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/02082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/03082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๔. วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/04082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๕. วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/05082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๖. วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/06082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๗. วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/07082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๘. วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/08082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๙. วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/09082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/10082017.pdf)
              ๕.๑.๑๑.๑๑. วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/11082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๒. วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/12082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๓. วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/13082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๔. วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/14082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๕. วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/15082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๖. วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/16082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/17082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๘. วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/18082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๑๙. วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/19082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๐. วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/20082017.pdf)

              ๕.๑.๑๑.๒๑. วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/21082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๒. วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/22082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๓. วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/23082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/24082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๕. วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/25082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๖. วันเสาร์  ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/26082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๗. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/27082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๘. วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/28082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๒๙. วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/29082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๓๐. วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/30082017.pdf)

               ๕.๑.๑๑.๓๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.11/31082017.pdf)


    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg370#msg370)

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg373#msg373)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๑.๑๒ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 13, 2017, 04:56:58 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)

           ๕.๑.๑๒. เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๑.๑๒.๑. วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/01092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒. วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/02092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๓. วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/03092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๔. วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/04092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๕. วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/05092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๖. วันพุธ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/06092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/07092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๘. วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/08092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๙. วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/09092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๐. วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/10092017.pdf)
              ๕.๑.๑๒.๑๑. วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/11092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๒. วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/12092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๓. วันพุธ  ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/13092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/14092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๕. วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/15092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๖. วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/16092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๗. วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/17092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๘. วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/185092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๑๙. วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/19092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๐. วันพุธ  ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/20092017.pdf)
               ๕.๑.๑๒.๒๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/21092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๒. วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/22092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๓. วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/23092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๔. วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/24092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๕. วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/25092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๖. วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/26092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๗. วันพุธ  ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/27092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/28092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๒๙. วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/29092017.pdf)

               ๕.๑.๑๒.๓๐. วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.1/5.1.12/30092017.pdf)

    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg370#msg370)

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg373#msg373)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 15, 2017, 03:43:57 PM

๕. พิธีสงฆ์

     ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg365#msg365)
            ๕.๕.๑. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg428#msg428)

           ๕.๕.๒. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg429#msg429)

           ๕.๕.๓. เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg430#msg430)

           ๕.๕.๔. เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg431#msg431)

           ๕.๕.๕. เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg432#msg432)

           ๕.๕.๖. เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg433#msg433)
                    

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๑:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 19, 2017, 03:45:53 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๑. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๑.๑. วันอาทิตย์ ที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/22012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๒. วันจันทร์ ที่  ๒๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/23012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๓. วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/24012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๔. วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/25012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/26012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๖. วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/27012017.pdf)

               ๕.๕.๑.๗. วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/28012017.pdf)

              ๕.๕.๑.๘. วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/29012017.pdf)
 
               ๕.๕.๑.๙. วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/30012017.pdf)

              ๕.๕.๑.๑๐. วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.1/31012017.pdf)    

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๒:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 19, 2017, 03:49:27 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๒. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๒.๑. วันพุธ ที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/01022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/02022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๓. วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/03022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๔. วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/04022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/05022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๖. วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/06022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๗. วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/07022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๘. วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/08022017.pdf)
 
               ๕.๕.๒.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/09022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/10022017.pdf)    
               ๕.๕.๒.๑๑. วันเสาร์ ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/11022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๒. วันอาทิตย์ ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/12022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/13022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/14022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/15022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/16022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/17022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/18022017.pdf)
 
               ๕.๕.๒.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/19022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/20022017.pdf)    
               ๕.๕.๒.๒๑. วันอังคาร ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/21022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๒. วันพุธ ที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/22022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/23022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๔. วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/24022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๕. วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/25022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๖. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/26022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/27022017.pdf)

               ๕.๕.๒.๒๘. วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.2/28022017.pdf)  

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๓:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 20, 2017, 11:04:03 AM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๓. เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๓.๑. วันพุธ ที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/01032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/02032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๓. วันศุกร์ ที่ ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/03032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๔. วันเสาร์ ที่ ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/04032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/05032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๖. วันจันทร์ ที่ ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/06032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๗. วันอังคาร ที่ ๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/07032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๘. วันพุธ ที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/08032017.pdf)
 
               ๕.๕.๓.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/09032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/10032017.pdf)    
               ๕.๕.๓.๑๑. วันเสาร์ ที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/11032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๒. วันอาทิตย์ ที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/12032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/13032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/14032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/15032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/16032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/17032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/18032017.pdf)
 
               ๕.๕.๓.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/19032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/20032017.pdf)    
               ๕.๕.๓.๒๑. วันอังคาร ที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/21032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๒. วันพุธ ที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/22032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๓. วันพฤหัสบดี ที่๒ ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/23032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๔. วันศุกร์ ที่ ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/24032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๕. วันเสาร์ ที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/25032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๖. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/26032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/27032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๒๘. วันอังคาร ที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/28032017.pdf)
 
               ๕.๕.๓.๒๙. วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/29032017.pdf)

               ๕.๕.๓.๓๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/30032017.pdf)    
    
               ๕.๕.๓.๓๑. วันศุกร์ ที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.3/31032017.pdf)    


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๔:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 22, 2017, 03:04:02 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๔. เดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๔.๑. วันเสาร์ ที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/01042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒. วันอาทิตย์ ที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/02042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๓. วันจันทร์ ที่ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/03042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๔. วันอังคาร ที่ ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/04042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๕. วันพุธ ที่ ๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/05042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/06042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๗. วันศุกร์ ที่ ๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/07042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๘. วันเสาร์ ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/08042017.pdf)
 
               ๕.๕.๔.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/09042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/10042017.pdf)    
               ๕.๕.๔.๑๑. วันอังคาร ที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/11042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๒. วันพุธ ที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/12042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/13042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/14042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/15042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/16042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/17042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/18042017.pdf)
 
               ๕.๕.๔.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/19042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/20042017.pdf)    
               ๕.๕.๔.๒๑. วันศุกร์ ที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/21042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๒. วันเสาร์ ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/22042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๓. วันอาทิตย์ ที่๒ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/23042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/24042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/25042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/26042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/27042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/28042017.pdf)
 
               ๕.๕.๔.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/29042017.pdf)

               ๕.๕.๔.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.4/30042017.pdf)    
       

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๕:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 22, 2017, 03:22:36 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๕. เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๕.๑. วันจันทร์ ที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/01052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒. วันอังคาร ที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/02052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๓. วันพุธ ที่ ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/03052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/04052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๕. วันศุกร์ ที่ ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/05052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๖. วันเสาร์ ที่ ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/06052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๗. วันอาทิตย์ ที่ ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/07052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๘. วันจันทร์ ที่ ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/08052017.pdf)
 
               ๕.๕.๕.๙. วันอังคาร ที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/09052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๐. วันพุธ ที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/10052017.pdf)    
               ๕.๕.๕.๑๑. วันพฤหัสบดี ที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/11052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๒. วันศุกร์ ที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/12052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๓. วันเสาร์ ที่ ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/13052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๔. วันอาทิตย์ ที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/14052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๕. วันจันทร์ ที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/15052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๖. วันอังคาร ที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/16052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๗. วันพุธ ที่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/17052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๑๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/18052017.pdf)
 
               ๕.๕.๕.๑๙. วันศุกร์ ที่ ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/19052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๐. วันเสาร์ ที่ ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/20052017.pdf)    
               ๕.๕.๕.๒๑. วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/21052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๒. วันจันทร์ ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/22052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๓. วันอังคาร ที่ ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/23052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๔. วันพุธ ที่ ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/24052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/25052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๖. วันศุกร์ ที่ ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/26052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๗. วันเสาร์ ที่ ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/27052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๒๘. วันอาทิตย์ ที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/28052017.pdf)
 
               ๕.๕.๕.๒๙. วันจันทร์ ที่ ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/29052017.pdf)

               ๕.๕.๕.๓๐. วันอังคาร ที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/30052017.pdf)    

               ๕.๕.๕.๓๑. วันพุธ ที่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.5/31052017.pdf)    

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๖:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 22, 2017, 03:32:40 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๖. เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๖.๑. วันพฤหัสบดี ที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/01062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒. วันศุกร์ ที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/02062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๓. วันเสาร์ ที่ ๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/03062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๔. วันอาทิตย์ ที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/04062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๕. วันจันทร์ ที่ ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/05062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๖. วันอังคาร ที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/06062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๗. วันพุธ ที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/07062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/08062017.pdf)
 
               ๕.๕.๖.๙. วันศุกร์ ที่ ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/09062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๐. วันเสาร์ ที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/10062017.pdf)    
               ๕.๕.๖.๑๑. วันอาทิตย์ ที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/11062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๒. วันจันทร์ ที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/12062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๓. วันอังคาร ที่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/13062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๔. วันพุธ ที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/14062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/15062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๖. วันศุกร์ ที่ ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/16062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๗. วันเสาร์ ที่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/17062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๑๘. วันอาทิตย์ ที่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/18062017.pdf)
 
               ๕.๕.๖.๑๙. วันจันทร์ ที่ ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/19062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๐. วันอังคาร ที่ ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/20062017.pdf)    
               ๕.๕.๖.๒๑. วันพุธ ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/21062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/22062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๓. วันศุกร์ ที่ ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/23062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๔. วันเสาร์ ที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/24062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๕. วันอาทิตย์ ที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/25062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๖. วันจันทร์ ที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/26062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๗. วันอังคาร ที่ ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/27062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๒๘. วันพุธ ที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/28062017.pdf)
 
               ๕.๕.๖.๒๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/29062017.pdf)

               ๕.๕.๖.๓๐. วันศุกร์ ที่ ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.6/30062017.pdf)    

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         


หัวข้อ: ๕.๕.๗:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 22, 2017, 03:57:43 PM

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.msg427#msg427)

           ๕.๕.๗. เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๗.๑. วันเสาร์ ที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/01072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒. วันอาทิตย์ ที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/02072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๓. วันจันทร์ ที่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/03072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๔. วันอังคาร ที่ ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/04072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๕. วันพุธ ที่ ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/05072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/06072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๗. วันศุกร์ ที่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/07072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๘. วันเสาร์ ที่ ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/08072017.pdf)
 
               ๕.๕.๗.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/09072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/10072017.pdf)    
               ๕.๕.๗.๑๑. วันอังคาร ที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/11072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๒. วันพุธ ที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/12072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/13072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/14072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/15072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/16072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/17072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/18072017.pdf)
 
               ๕.๕.๗.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/19072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/20072017.pdf)    
               ๕.๕.๗.๒๑. วันศุกร์ ที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/21072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๒. วันเสาร์ ที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/22072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๓. วันอาทิตย์ ที่ ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/23072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/24072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/25072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/26072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/27072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/28072017.pdf)
 
               ๕.๕.๗.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/29072017.pdf)

               ๕.๕.๗.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/30072017.pdf)    

               ๕.๕.๗.๓๑. วันจันทร์ ที่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/KingBhumibol/Data/13102016_05/5.5/5.5.7/31072017.pdf)    

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=52.0)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold