สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => งานบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 01, 2011, 06:31:30 PMหัวข้อ: พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๘๔ พรรษา
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 01, 2011, 06:31:30 PM

หมายกำหนดการ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ  ๗  รอบ
 ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Schedule/01122011/Icon_1_01122011.gif)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Schedule/01122011/king84_1_01122011.pdf)
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือ "หมู่พระมหามณเฑียร"
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 05, 2011, 12:37:42 PM
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/E-book/download_ebook.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/download84)

หนังสือ "หมู่พระมหามณเฑียร" สำนักพระราชวังจัดทำเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับพระราชทานแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ได้เข้าถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
               หัวข้อ: ภาพ ในงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 05, 2011, 08:00:12 PM
ภาพ ในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

***********************************************(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_001_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_001.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_002_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_002.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_003_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_003.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_004_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_004.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_005_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_005.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_006_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_006.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_007_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_007.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_008_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_008.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_009_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_009.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_010_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_010.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_011_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_011.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_012_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_012.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_013_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_013.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_014_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_014.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_015_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_015.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_016_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_016.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_017_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_017.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_018_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_018.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_019_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_019.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_020_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_020.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_021_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_021.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_022_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_022.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_023_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_023.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_024_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_024.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_025_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_025.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_026_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_026.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_027_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_027.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_028_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_028.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_029_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_029.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_030_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_030.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_031_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_031.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_032_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_032.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_033_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_033.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_034_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_034.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_035_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_035.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_036_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_036.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_037_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_037.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_038_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_038.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_039_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_039.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/Link/05122011_040_Link.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011/image/05122011_040.JPG)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา  ๑๐.๕๘   น.

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
เสด็จออกมหาสมาคม  รับการถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ มุขเด็จ  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 06, 2011, 12:48:39 PM
ภาพ ในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

***********************************************(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link001.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_001.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link002.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_002.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link003.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_003.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link004.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_004.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link005.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_005.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link006.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_006.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link007.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_007.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Link/05122011_2_Link008.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/05122011_2/Image/05122011_2_008.JPG)

วันที่     ๕      ธันวาคม      ๒๕๕๔       เวลา     ๑๖.๔๓     น.
                           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา   ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ บรรพชิตจีนและญวน ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ต่อจากนั้น เสด็จฯ ยัง
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงตั้งสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ ๘๕ รูป ในพระบรมมหาราชวัง  


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ภาพ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ (วันที่ ๖ ธันวาคม)
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 07, 2011, 04:36:13 PM
ภาพ ในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

***********************************************

วันที่    ๖     ธันวาคม     ๒๕๕๔(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link001.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0001.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link002.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0002.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link003.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0003.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link004.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0004.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link005.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0005.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link006.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0006.JPG)

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Link/06122011_Link007.JPG)
 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/King_84/Pictures/06122011/Image/06122011_0007.JPG)


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold