สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => งานบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 11:56:57 AMหัวข้อ: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 11:56:57 AM
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/lg_bejaratana/lg_bejaratana - 250x160.jpg)
ประกาศ
งานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 -- ๑.ประกาศ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg92#msg92)
 -- ๒.กำหนดการ ประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg94#msg94)
 -- ๓.หมายกำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg97#msg97)
 -- ๔.รายนามพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg98#msg98)
 -- ๕.ข่าวการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg99#msg99)
 -- ๖.พระธรรมเทศนา  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg100#msg100)
 -- ๗.พระสงฆ์สดับปกรณ์  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg101#msg101)
 -- ๘.รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg102#msg102)
 -- ๙.บทสวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg103#msg103)
 -- ๑๐.กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg104#msg104)
 -- ๑๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg105#msg105)
 -- ๑๒. หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg134#msg134)
 -- ๑๓. พระสงฆ์รับพระราชทานเครื่องสังเค็ด   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg137#msg137)
 -- ๑๔. พระสงฆ์รับอนุโมทนา    (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg141#msg141)สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 01, 2011, 05:29:24 PM
๑.ประกาศ

ประกาศ
งานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔
 

ประกาศที่ ๑. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  สิ้นพระชนม์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/01_Announced/2011_07_28/2011_07_28-001.pdf)

ประกาศที่ ๒. ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/01_Announced/Sjp13_06042012.pdf)

*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 04, 2011, 12:44:22 PM
๒.กำหนดการ ประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน

กำหนดการ
ประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์
งานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
และ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 

กำหนดการที่ ๑ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/02_Schedule/2011_08_01/S91_20110729.pdf)
*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 12:12:32 PM
๓.หมายกำหนดการ
หมายกำหนดการ
หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พุทธศักราช ๒๕๕๔-- ๓.๑ หมายกำหนดการที่ ๑(๑๘)  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/03_Fix-Schedule/2011_08_04/S95_02082011.pdf)
-- ๓.๒ หมายกำหนดการที่ ๒(๒๐)  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/03_Fix-Schedule/2011_09/03_15092011.pdf)
-- ๓.๓ หมายกำหนดการที่ ๓(๒๔)  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/03_Fix-Schedule/2011_11/03_02112011.pdf)*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 12:38:04 PM
๔.พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

รายนามพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
ประจำวัน

     
-- ๔.๑ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_01-28072011.pdf)
 -- ๔.๒ วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_02-29072011.pdf)
 -- ๔.๓ วันเสาร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_03-30072011.pdf)
 -- ๔.๔ วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_04-31072011.pdf)
-- ๔.๕ วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_05-01082011.pdf)
 -- ๔.๖ วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_06-02082011.pdf)
 -- ๔.๗ วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_07-03082011.pdf)
 -- ๔.๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_08-04082011.pdf)
 -- ๔.๙ วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_09-05082011.pdf)
 -- ๔.๑๐ วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_10-06082011.pdf)
 -- ๔.๑๑ วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_11-07082011.pdf)
 -- ๔.๑๒ วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_12-08082011.pdf)
 -- ๔.๑๓ วันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_13-09082011.pdf)
 -- ๔.๑๔ วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_14-10082011.pdf)
 -- ๔.๑๕ วันเสาร์  ที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_15-13082011.pdf)
 -- ๔.๑๖ วันวันอาทิตย์ ที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_16-14082011.pdf)
 -- ๔.๑๗ วันวันจันทร์ ที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_17-15082011.pdf)
 -- ๔.๑๘ วันอังคาร  ที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_16-22082011.pdf)
 -- ๔.๑๙ วันพุธ  ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_17-22082011.pdf)
 -- ๔.๒๐ วันศุกร์ ที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_19-23082011.pdf)
 -- ๔.๒๑ วันเสาร์ ที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_20-23082011.pdf)
 -- ๔.๒๒ วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_21-23082011.pdf)
 -- ๔.๒๓ วันอังคาร ที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_23-25082011.pdf)
 -- ๔.๒๔ วันพุธ ที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_24-25082011.pdf)
 -- ๔.๒๕ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_25-26082011.pdf)
 -- ๔.๒๖ วันศุกร์ ที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_26-30082011.pdf)
 -- ๔.๒๗ วันเสาร์ ที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_27-30082011.pdf)
 -- ๔.๒๘ วันอาทิตย์ ที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_28-30082011.pdf)
 -- ๔.๒๙ วันจันทร์ ที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_29-01092011.pdf)
 -- ๔.๓๐ วันอังคาร ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_30-01092011.pdf)
 -- ๔.๓๑ วันพุธ ที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/08_2011/04_31-01092011.pdf)
-- ๔.๓๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_01-06092011.pdf)
 -- ๔.๓๓ วันศุกร์ ที่ ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_02-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๔ วันเสาร์ ที่ ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_03-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๕ วันอาทิตย์ ที่ ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_04-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๖ วันจันทร์ ที่ ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_05-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๗ วันอังคาร ที่ ๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_06-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๘ วันพุธ ที่ ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_07-15092011.pdf)
 -- ๔.๓๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_08-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๐ วันศุกร์  ที่ ๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_09-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๑ วันเสาร์ ที่ ๑๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_10-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_11-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๓ วันจันทร์ ที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_12-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๔ วันอังคาร ที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_13-15092011.pdf)
 -- ๔.๔๕ วันพุธ ที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_14-16092011.pdf)
 -- ๔.๔๖ วันพฤหัสบดี ที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_15-16092011.pdf)
 -- ๔.๔๗ วันศุกร์ ที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_16-20092011.pdf)
 -- ๔.๔๘ วันเสาร์ ที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_17-20092011.pdf)
 -- ๔.๔๙ วันอาทิตย์ ที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_18-20092011.pdf)
 -- ๔.๕๐ วันจันทร์ ที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_19-20092011.pdf)
 -- ๔.๕๑ วันอังคาร ที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_20-21092011.pdf)
 -- ๔.๕๒ วันพุธ ที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_21-23092011.pdf)
 -- ๔.๕๓ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_22-28092011.pdf)
 -- ๔.๕๔ วันศุกร์ ที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_23-28092011.pdf)
 -- ๔.๕๕ วันเสาร์ ที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_24-28092011.pdf)
 -- ๔.๕๖ วันอาทิตย์ ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_25-28092011.pdf)
 -- ๔.๕๗ วันจันทร์ ที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_26-28092011.pdf)
 -- ๔.๕๘ วันอังคาร ที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_27-30092011.pdf)
 -- ๔.๕๙ วันพุธ ที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_28-30092011.pdf)
 -- ๔.๖๐  วันพฤหัสบดี ที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_29-03102011.pdf)
 -- ๔.๖๐  วันศุกร์ ที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/09_2011/04_30-03102011.pdf)
-- ๔.๖๑ วันเสาร์ ที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_01_03102011.pdf)
 -- ๔.๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_02_03102011.pdf)
 -- ๔.๖๓ วันจันทร์ ที่ ๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_03_05102011.pdf)
 -- ๔.๖๔ วันอังคาร ที่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_04_06102011.pdf)
 -- ๔.๖๕ วันพุธ ที่ ๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_05_07102011.pdf)
 -- ๔.๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_06_07102011.pdf)
 -- ๔.๖๗ วันศุกร์ ที่ ๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_07_11102011.pdf)
 -- ๔.๖๘ วันเสาร์ ที่ ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_08_11102011.pdf)
 -- ๔.๖๙ วันอาทิตย์ ที่ ๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_09_11102011.pdf)
 -- ๔.๗๐ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_10_13102011.pdf)
 -- ๔.๗๑ วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_11_13102011.pdf)
 -- ๔.๗๒ วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_12_13102011.pdf)
 -- ๔.๗๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_13_17102011.pdf)
 -- ๔.๗๔ วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_14_17102011.pdf)
 -- ๔.๗๕ วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_15_17102011.pdf)
 -- ๔.๗๖ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_16_17102011.pdf)
 -- ๔.๗๘ วันจันทร์  ที่ ๑๗ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_17_21102011.pdf)
 -- ๔.๗๙ วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_18_20102011.pdf)
 -- ๔.๘๐ วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_19_20102011.pdf)
 -- ๔.๘๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_20_21102011.pdf)
 -- ๔.๘๒ วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_21_26102011.pdf)
 -- ๔.๘๓ วันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_22_26102011.pdf)
 -- ๔.๘๔ วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_23_26102011.pdf)
 -- ๔.๘๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_24_26102011.pdf)
 -- ๔.๘๖ วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_25_01112011.pdf)
 -- ๔.๘๗ วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_26_01112011.pdf)
 -- ๔.๘๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_27_01112011.pdf)
 -- ๔.๘๙ วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_28_01112011.pdf)
 -- ๔.๙๐ วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_29_01112011.pdf)
 -- ๔.๙๑ วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_30_01112011.pdf)
 -- ๔.๙๒ วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/10_2011/04_31_01112011.pdf)
-- ๔.๙๓ วันอังคาร ที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/11_2011/04_01-03112011.pdf)
 -- ๔.๙๔ วันพุธ ที่ ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/11_2011/04_02-07112011.pdf)
 -- ๔.๙๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/11_2011/04_03-07112011.pdf)
 -- ๔.๙๖  วันศุกร์ ที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/11_2011/04_04-07112011.pdf)
 -- ๔.๙๗  วันจันทร์ ที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/04_ApiTum/04_2012/04_01-18042012.pdf.pdf)
                                       
*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 04:01:44 PM
๕.ข่าว

ข่าวการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี

 -- ๕.๑ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/05_new/05_01-05082011.pdf)
 -- ๕.๒ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/05_new/05_02-05082011.pdf)
 -- ๕.๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/05_new/05_03-18082011.pdf)*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 04:26:39 PM

๖.พระธรรมเทศนา

   --  ๖.๑ พระธรรมเทศนา สปัญญานรกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_01-02082011.pdf)วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

   --  ๖.๒ พระธรรมเทศนา สัจจกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_01-02082011.pdf)วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระพรหมมุนี (อคฺคชิโน)    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จังหวัด กรุงเทพฯ

   --  ๖.๓ พระธรรมเทศนา อนิจจสังยุตตกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_03-16082011.pdf)วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)   เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม   

   --  ๖.๔ พระธรรมเทศนา ธรรมนิยามตากถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_04-22082011.pdf)วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                      รับพระราชทานถวายโดย  พระเทพกิตติโมลี (ดร.พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จังหวัด กรุงเทพฯ 

   --  ๖.๕ พระธรรมเทศนา กีรติกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_05-25082011.pdf) วันพุธที่ ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระราชวรมุนี   รองเจ้าคณะภาค ๖  วัดสังเวชวิศยาราม  จังหวัด กรุงเทพฯ

   --  ๖.๖ พระธรรมเทศนา ปุญญกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_06-05092011.pdf) วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย พระเทพภาวนาวิกรม  (ธงชัย  ธมฺมธโช)   ป.ธ. ๖ วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัด กรุงเทพฯ

   --  ๖.๗ พระธรรมเทศนา ขันติกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_07-15092011.pdf) วันพุธที่ ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย พระรัตนเวที  (ชำนาญ  เขมนนฺโท)   ป.ธ.๗, พธ.บ.วัดกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   --  ๖.๘ พระธรรมเทศนา ขันติธรรมกถา (ปัญญาสมวาร) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_08-19092011.pdf) วันพุธที่ ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย พระพรหมเมธี  (จำนง  ธมฺมจารี)    กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)  วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

   --  ๖.๙ พระธรรมเทศนา อัตตสัมมาปณิธิกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_09-19092011.pdf) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย พระเทพปริยัติมุนี   (สมคิด  เขมจารี  ป.ธ.๙) วัดทองนพคุณ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

   --  ๖.๑๐ พระธรรมเทศนา สามัคคีธรรมกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_10-23092011.pdf) วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                      รับพระราชทานถวายโดย พระกิตติญาณเมธี  (สมเกียรติ  ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)  วัดกลาง จังหวัดลพบุรี

   --  ๖.๑๑ พระธรรมเทศนา สังคหวัตถุกถา (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_11-07102011.pdf) วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระพุทธมนต์วราจารย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  จังหวัดกรุงเทพฯ

   --  ๖.๑๑ พระธรรมเทศนา “ อันความดี  คนดี  ทำได้ง่าย ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_12-11102011.pdf) วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย พระราชธรรมนิเทศ  วัดสวนแก้ว  จังหวัดกรุงเทพฯ

   --  ๖.๑๒ พระธรรมเทศนา “ กตัญญูกตเวทิตากถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_13-13102011.pdf) วันพุธที่  ๑๒   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์  ป.ธ.๙)  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

   --  ๖.๑๓ พระธรรมเทศนา “ การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตน ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_14-26102011.pdf) วันพุธที่  ๑๙   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระสิริพัฒนาภรณ์  (สมหมาย  โชติปุญโญ  ป.ธ.๖,พม.พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

   --  ๖.๑๔ พระธรรมเทศนา “ อนิจจกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_15-03112011.pdf) วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระบวรรังษี  (สมชาย  พุทฺธญาโณ  ป.ธ.๗)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

   --  ๖.๑๔ พระธรรมเทศนา “ ปัณฑิตจริยกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_16-10112011.pdf) วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระวีรธรรมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๘

   --  ๖.๑๕ พระธรรมเทศนา “ อัตตนาถกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_17-10112011.pdf) วันพฤหัสบดี  ที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  ป.ธ.๙)  วัดราชโอรสาราม  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ

   --  ๖.๑๖ พระธรรมเทศนา “ ไตรสิกขากถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_18-10112011.pdf)  วันศุกร์ ที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระธรรมรัตนดิลก  (จิตฺตคุตฺโต  ป.ธ. ๙)  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร (ครบ สตมวาร๑๐๐ วัน)

   --  ๖.๑๗ พระธรรมเทศนา “ ฉัตโตปมกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_19-18042012.pdf)  วันพฤหัสบดี ที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระพรหมมุนี (อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
                        รับพระราชทานถวาย ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
                        ในพระบรมมหาราชวัง

   --  ๖.๑๘ พระธรรมเทศนา “ ผู้ดำเนินกิจด้วยปัญญา” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_20-08052012.pdf)  วันอาทิตย์ ที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
                       รับพระราชทานถวายโดย  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ  
                        พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง 

   --  ๖.๑๙ พระธรรมเทศนา “ อนิจจาทิกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_21_10052012.pdf)  วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๓๐ น.
                       รับพระราชทานถวายโดย  สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์  พรฺหฺมคุตฺโต  ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  (ถวายในการพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ)
 
    --  ๖.๒๐ พระธรรมเทศนา “ สารธรรมกถา ” (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/06%20Pratum/06_22_10052012.pdf)  วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๓๐ น.
                       รับพระราชทานถวายโดย  พระวิสุทธิวงศาจารย์  (วิเชียร  อโนมคุโณ  ป.ธ. ๙)  วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  (ถวายในการพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ)
                       สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 05:02:10 PM

๗.พระสงฆ์สดับปกรณ์

   --  ๗.๑ พระสงฆ์สดับปกรณ์    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_01-05082011.pdf)
                  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา ๑๗.๐๐ น.

   --  ๗.๒ พระสงฆ์สดับปกรณ์    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_02-05082011.pdf)
                  วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น. ( ๗ วัน )
 
   --  ๗.๓ พระสงฆ์สดับปกรณ์    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_03-15082011.pdf)
                  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น.    ( ครบ ๑๕ วัน )

   --  ๗.๔ พระสงฆ์สดับปกรณ์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_04-19092011.pdf) 
                  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

   --  ๗.๕ พระสงฆ์สดับปกรณ์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_05-08112011.pdf)
                  วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

   --  ๗.๖ พระราชาคณะสวดศารทธพรต ๓๐  รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_06_08052012.pdf)
                  วันอาทิตย์ที่  ๘  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๗.๓๐ น.  
 
   --  ๗.๗ พระสงฆ์สวดมาติกา - สดับปกรณ์ ๘๖  รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_07_10052012.pdf)
                  วันอาทิตย์ที่  ๘  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๗.๓๐ น.  

   --  ๗.๘ พระราชาคณะสดับปกรณ์  ๓๐ รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_08_10052012.pdf) 
                  วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๗.๐๐ น.

   --  ๗.๙ พระสงฆ์สดับปกรณ์  ๓๐ รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_09_10052012.pdf)   
                  วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๒๒.๐๐ น.  

   --  ๗.๑๐ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ณ พระจิตกาธาน  พระเมรุมาศ  จำนวน ๑๐ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_10_10052012.pdf)
                  วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๒๒.๓๐ น.

   --  ๗.๑๑ พระสงฆ์สดับปกรณ์ – ทอดผ้าไตร ที่พระโกศพระศพท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ  ณ พลับพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จำนวน ๒๐ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_11_10052012.pdf)           
                  วันอาทิตย์ที่  ๘  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

   --  ๗.๑๒ พระราชาคณะ-พระสงฆ์สวดศราทธพรต - สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งทรงธรรมท้องสนามหลวง  จำนวน ๕๐ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_12_10052012.pdf)
                  วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๓๐ น.

   --  ๗.๑๓ พระสงฆ์สดับปกรณ์ รับพระราชทานฉันสามหาบ ณ พระที่นั่งทรงธรรม  ท้องสนามหลวง  จำนวน ๖ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_13_10052012.pdf)
                  วันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๘.๐๐ น.  

   --  ๗.๑๔ พระสงฆ์สวดมาติกา - สดับปกรณ์  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  ท้องสนามหลวง  จำนวน ๓๐ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_14_10052012.pdf)
                  วันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๘.๐๐ น.  

   --  ๗.๑๕ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ  และพระอัฐิ  สมเด็จพระบรมราชบุพการี  ๑๐ รูป   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_15_10052012.pdf)
                  วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๓๐ น.    

   --  ๗.๑๖ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ๘๖ รูป 
                  ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐานพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
                  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_16_10052012.pdf)
                  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕     เวลา  ๑๒.๐๐ น.    

   --  ๗.๑๗ พระสงฆ์สมณศักดิ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สดับปกรณ์ ๓๐ รูป 
                  บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
                  ณ  พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/07%20Sadub/07_17_10052012.pdf)
                  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕     เวลา  ๑๖.๓๐ น.  

*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 05, 2011, 05:12:12 PM

๘.รายนาม พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

   --  ๘.๑ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน ๗ วัน  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_01-05082011.pdf)
               วันอังคารที่ ๒ และ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๑๗.๐๐ น.

   --  ๘.๒ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ปัณรสมวาร ๑๕ วัน  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_02-15082011.pdf)
               วันพุธที่ ๑๐ และ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๑๗.๐๐ น.

   --  ๘.๓ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_03-22082011.pdf)
               วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๔ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_04-25082011.pdf)
              วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๕ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_05-05092011.pdf)
               วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๖ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_06-15092011.pdf)
               วันพุธที่ ๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๗ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_07-19092011.pdf)
               วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
   --  ๘.๘ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_08-23092011.pdf)
               วันพุธที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๙ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_09-30092011.pdf)
               วันพุธที่  ๒๘  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 
   --  ๘.๑๐ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_10-07102011.pdf)
               วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๑ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_11-13102011.pdf)
               วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๒ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_12-26102011.pdf)
               วันพุธที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๓ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_13-03112011.pdf)
               วันพุธที่ ๒๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๔ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_14-10112011.pdf)
               วันพุธที่ ๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๕ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_15-08112011.pdf)
               วันพฤหัสบดีที่ ๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๖ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_16-08112011.pdf)
                วันศุกร์ที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

   --  ๘.๑๗ รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๓๐ รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_17-10052012.pdf)
               วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๓๐ น.

   --  ๘.๑๘ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  รับพระราชทานฉัน จำนวน ๓๐ รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/08%20PraPutTaMol/08_18-10052012.pdf)
               วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น.   

*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
 


หัวข้อ: Re: งานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 16, 2011, 05:19:11 PM
๙.บทสวดพระอภิธรรม

-- ๙.๑ ประเพณีการสวดพระอภิธรรม  และ พระอภิธรรมทำนองหลวงสำรับวัดอนงคาราม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/09%20BodSuodApitum/09_01-16082011.pdf)
-- ๙.๒ บทสวดพระพิธีธรรมและบทสวดพระอภิธรรมวัดราชสิทธาราม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/09%20BodSuodApitum/09_02-16082011.pdf)
-- ๙.๓ บทสวดพระธรรมใหม่  (ทำนองหลวง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/09%20BodSuodApitum/09_03-16082011.pdf)
-- ๙.๔ บทสวดพระอภิธรรม  ๗  คัมภีร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/09%20BodSuodApitum/09_04-16082011.pdf)


*ไปหน้าแรก (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: ๑๐.กำหนดการ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 17, 2011, 05:13:31 PM
๑๐.กำหนดการ

-- ๑๐.๑ วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๑.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_01-17082011.pdf) 

-- ๑๐.๒ วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๒.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_02-24082011.pdf) 

-- ๑๐.๓ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๓.๑   กำหนดการ    เช้า (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_03-05092011m.pdf)    เย็น (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_03-05092011n.pdf)

-- ๑๐.๔ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            พิธีกงเต็ก 
            ๑๐.๔.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-1.pdf) 
            ๑๐.๔.๒   กำหนดการ พระพิธีการ   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-2.pdf)
            ๑๐.๔.๓   จำนวนพระลำดับพิธี   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-3.pdf)
            ๑๐.๔.๔   จำนวนพระสงฆ์จีนนิกาย   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-4.pdf)
            ๑๐.๔.๕   พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-5.pdf)
            ๑๐.๔.๖   รายนามพระจีนตามลำดับวัด  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_04-16092011-6.pdf)

-- ๑๐.๕ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๕.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_05-30092011.pdf)
            ๑๐.๕.๒  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_05-30092011-1.pdf)

-- ๑๐.๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๖.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_06-06102011.pdf)

-- ๑๐.๗ วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๗.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_08-14102011-1.pdf)
            ๑๐.๗.๒   กำหนดการ พระพิธีการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_08-14102011-2.pdf)
            ๑๐.๗.๓   พระสงฆ์สมณศักดิ์  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_08-14102011-3.pdf)

-- ๑๐.๘ วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๘.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_07-19102011.pdf)

-- ๑๐.๙ วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            พิธีกงเต็ก
            ๑๐.๙.๑   กำหนดการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_09-26102011-1.pdf)
            ๑๐.๙.๒   กำหนดการ พระพิธีการ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/10_Schedule2/10_09-26102011-2.pdf)

*ไปหน้าแรก  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=36.msg91#msg91)
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: Re: บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 06, 2011, 12:21:01 PM
๑๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

   --  ๑๑.๑ บัญชีพระพิธีธรรม เดือน  กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/11_Prapitetum/2011_09/11_02-15092011.pdf)
   --  ๑๑.๒ บัญชีพระพิธีธรรม เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/11_Prapitetum/2011_09/11_01-06092011.pdf)
   --  ๑๑.๓ บัญชีพระพิธีธรรม เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/11_Prapitetum/2011_09/11_03-15092011.pdf)

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ เมษายน 07, 2012, 12:36:01 AM
๑๒. หมายกำหนดการ

หมายกำหนดการ
หมายกำหนดการที่ ๗/๒๕๕๕    
หมายกำหนดการ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พุทธศักราช ๒๕๕๕
 


(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/12_Schedule3/pic.JPG) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/12_Schedule3/S53_04042555.pdf)สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ๑๓. พระสงฆ์รับพระราชทานเครื่องสังเค็ด
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ เมษายน 18, 2012, 03:18:02 PM
๑๓. พระสงฆ์รับพระราชทานเครื่องสังเค็ด

   --  ๑๓.๑ รายนามพระสงฆ์รับพระราชทานเครื่องสังเค็ด ณ พระที่นั่งทรงธรรม ท้องสนามหลวง  จำนวน ๓๖ รูป     (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/13_SungKet/13_01_10052012.pdf)
                 วันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ๑๔. พระสงฆ์รับอนุโมทนา
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤษภาคม 10, 2012, 12:20:15 PM
๑๔. พระสงฆ์รับอนุโมทนา

   --  ๑๔.๑ รายนามพระสงฆ์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
                 ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง     (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/14_Anumo/14_01_10052012.pdf)
                 วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๓๐ น.     

   --  ๑๔.๒ รายนามพระสงฆ์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
                 ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/Prince%20Petcharat%20funeral/14_Anumo/14_01_10052012.pdf)
                 วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕    เวลา  ๑๒.๐๐ น.   
                   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold