สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => งานบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 05:13:45 PMหัวข้อ: การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 05:13:45 PM
๑.การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/d/d2/data.pdf)
 
๒.ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_09/2010_09_22/s57_4092010/s57_4092010_3.pdf)

๓.ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_09/2010_09_22/s57_4092010/s57_4092010_4.pdf)

ตัวอย่างแผ่นพับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_1_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_1_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_2_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_2_resize.jpg)

การขอพระราชทานหีบเพลิง
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_3_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_3_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_4_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_4_resize.jpg)

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_5_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_5_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Small/s89_10112010_6_resize_resize.jpg) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2010/2010_11/2010_11_17/s89_10112010/Show/s89_10112010_6_resize.jpg)