สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => คลังความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 04:40:34 PMหัวข้อ: เรื่องน่ารู้
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 04:40:34 PM
ฉัตร (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c51.pdf)

ตำนานพระโกศ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c52.pdf)

เครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c53.pdf)

ตราตั้งพระราชทาน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c54.pdf)

พระราชฐาน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c55.pdf)

เสาชิงช้า (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c502.pdf)

การพระราชพิธีอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c503.pdf)

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในการอุปสมบท (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c504.pdf)

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาฬหบูชา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c505.pdf)

การหล่อเทียนพรรษา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c506.pdf)

พระกฐิน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c507.pdf)

บัว สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c508.pdf)

ผ้าพระกฐินหลวง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c509.pdf)

พระบรมรูปทรงม้า (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c510.pdf)

ประเพณีวัง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/new17062009/c511.pdf)


หัวข้อ: ขนบประเพณีภายในราชสำนัก
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 11, 2009, 04:10:56 PM
การพระราชทานวังลูกหลวง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/1/data.pdf)

การออกนอกวังของพระราชธิดา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/2/data.pdf)

เบี้ยเลี้ยงชีพพระราชทาน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/3/data.pdf)

ประเพณีของกรมโขลน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/4/data.pdf)

ประเพญีเข้าเขตพระราชฐาน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/5/data.pdf)

พิธีประพรมน้ำมนต์พระราชฐาน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/6/data.pdf)

พิธีกลบบัตรสุมเพลิง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/7/data.pdf)

พิธีปิดเปิดประตูพระราชฐานชั้นใน (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/8/data.pdf)

ประเพญีห้ามเหยียบธรณีประตู (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/9/data.pdf)

ประเพณีวันพระล่อง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/10/data.pdf)

พิธีเทศน์ปุริมพรรษา (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/11/data.pdf)

พิธีสมโภชเครื่องราชูปโภค (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/12/data.pdf)

พิธีปิดประตูย่ำค่ำ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c56/13/data.pdf)


หัวข้อ: นาคหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 09, 2009, 03:33:47 PM
การขอพระราชทานพระมหากรุณา ในการอุปสมบท (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c59/c591.pdf)

เครื่องอัฐบริขารสำหรับนาคหลวง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c59/c592.pdf)

นาคหลวง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/c/c5/c59/c593.pdf)


หัวข้อ: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 24, 2010, 05:03:20 PM
ประมวลจากคำบรรยายของ   ฯพณฯ  นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_6.pdf)
ในการสัมมนาเรื่อง : องค์การที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_6.pdf)
จัดทำโดย สำนักพระราชวัง (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_6.pdf)


หัวข้อ: ทศพิธราชธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 24, 2010, 05:17:05 PM
{ คัดลอกจากหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท  } (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_7.pdf)
{ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน } (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_7.pdf)
{ พลเรือน โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท } (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_24/S57_24092010/S57_24092010_7.pdf)