สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => โครงสร้างสำนักพระราชวัง => ข้อความที่เริ่มโดย: .admin ที่ ตุลาคม 03, 2009, 01:04:03 AMหัวข้อ: ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗
เริ่มหัวข้อโดย: .admin ที่ ตุลาคม 03, 2009, 01:04:03 AM


ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗
           ๑.[๗(๑)]-โครงสร้าง   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg66#msg66)
 
           ๒.[๗(๒)] -อำนาจหน้าที่   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg67#msg67)
  
           ๓.[๗(๓)] -สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร    (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg232#msg232)

           ๔.[๗(๔)] -ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง
                            ประกาศ สำนักพระราชวัง  เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์      (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg233#msg233)สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๗ (๑)โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ เมษายน 12, 2011, 03:52:54 PM
๑.  ๗ (๑)โครงสร้าง  
        แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_08/2552.pdf)

        แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_11/S36_12042011/2554.pdf)

        แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_08/S26_06022012.pdf)

กลับเมนู  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg1#msg1)

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๗ (๒) อำนาจหน้าที่
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ เมษายน 12, 2011, 03:53:09 PM
๒.  ๗ (๒) อำนาจหน้าที่  
      ๒.๑  ประวัติความเป็นมา  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a1/data.pdf)

      ๒.๒ สำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๘ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a2/data.pdf)

      ๒.๓  สำนักพระราชวังในปัจจุบัน  
            ๒.๓.๑.หน้าที่ความรับผิดชอบ  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a31/data.pdf)

            ๒.๓.๒.แผนภูมิการบริหารงาน  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a32/data.pdf)

            ๒.๓.๓.การจัดส่วนราชการของสำนักพระราชวัง  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a33/data.pdf)

            ๒.๓.๔.หน้าที่ของ กองต่างๆ ภายในสำนักพระราชวัง
                  ๒.๓.๔.๑.สำนักเลขานุการกรม (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/1/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๒.กองการเจ้าหน้าที่ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/2/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๓.กองคลัง (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/3/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๔.กองงานส่วนพระองค์ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/4/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๕.กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/4/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๖.กองงานพระวรชายาในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                       ๒.๓.๔.๖.๑.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนว.(ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๔๘ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/6/a34_6_1.pdf)

                       ๒.๓.๔.๖.๒.อำนาจหน้าที่ กองงานพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/6/a34_6_2.pdf)

                  ๒.๓.๔.๗.กองมหาดเล็ก  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/7/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๘.กองวัง  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/8/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๙.กองพระราชพิธี  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/9/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๐.กองชาวที่  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/10/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๑.กองธุรการที่ประทับ  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/11/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๒.กองบำรุงรักษาราชอุทยาน  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/12/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๓.กองพระราชพาหนะ  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/13/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๔.กองแพทย์หลวง  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/14/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๕.กองศิลปกรรม  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/15/data.pdf)

                  ๒.๓.๔.๑๖.สำนักงานพระคลังข้างที่  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/16/data.pdf)

      ๒.๔  รายพระนาม รายนามเสนาบดี และเลขาธิการพระราชวัง (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg146#msg146)กลับเมนู  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg1#msg1)สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๗(๓) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 05, 2014, 05:08:53 PM
๓. ๗(๓) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
         

          แผนที่ / สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  (http://maps.google.co.th/maps/ms?hl=th&ie=UTF8&msa=0&msid=217790717982499731832.0004a476520ce9508954e&ll=13.751834,100.49035&spn=0.002071,0.00327&z=19)


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๗ (๔)ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 07, 2014, 12:15:13 PM
๔.  ( ๗ (๔) )ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง  

๔.๑.  ประกาศ สำนักพระราชวัง  เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์
        ๔.๑.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg50#msg50)

        ๔.๑.๒  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg50#msg51)

        ๔.๑.๓  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg50#msg52)

        ๔.๑.๔  ประกาศ ปี พ.ศ .๒๕๕๓  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg62#msg62)

        ๔.๑.๕  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg78#msg78)

        ๔.๑.๖  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg121#msg121)

        ๔.๑.๗  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg171#msg171)

        ๔.๑.๘  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg224#msg224)

        ๔.๑.๙  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg282#msg282)

        ๔.๑.๑๐  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg321#msg321)

        ๔.๑.๑๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg398#msg398)

๔.๒. แถลงการณ์   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg297#msg297)

๔.๓.  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b1.pdf)

๔.๔.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b2.pdf)

๔.๕.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b3.pdf)

๔.๖.  พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b4.pdf)

๔.๗.  พระราชบัญญํติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b5.pdf)

๔.๘.  ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b6.pdf)

๔.๙.  ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b1/b1a/b1a1/b1a1b/data/b1a1b7.pdf)

๔.๑๐.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๑๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_1_31032012.pdf)

๔.๑๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_2_31032012.pdf)

๔.๑๒.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_3_31032012.pdf)

๔.๑๓.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_4_31032012.pdf)

๔.๑๔.  แก้คำผิด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_5_31032012.pdf)

๔.๑๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_6_31032012.pdf)

๔.๑๖.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๕๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_31/9_5_7_31032012.pdf)

๔.๑๗. ประกาศสำนักพระราชวัง
        ๔.๑๗.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg268)

        ๔.๑๗.๒ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg269)

        ๔.๑๗.๓ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg270)

        ๔.๑๗.๔ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg271)

        ๔.๑๗.๕ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg272)

        ๔.๑๗.๖ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg273)

        ๔.๑๗.๗ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg268#msg274)

        ๔.๑๗.๘ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg286#msg286)

        ๔.๑๗.๙ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg322#msg322)

        ๔.๑๗.๑๐ ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg386#msg386)

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         
                                  


หัวข้อ: ๔.๑๗.๑ ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๓๒ [มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ]
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 19, 2014, 04:20:35 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๑   ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๓๒

                      --๔.๑๗.๑  ประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
                                --๔.๑๗.๑.๑ การปรับอัตราการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน พ.ศ. ๒๕๓๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b5/b52/data.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold

 


หัวข้อ: ๔.๑๗.๒. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 19, 2014, 04:22:06 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๒. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗

                      --๔.๑๗.๒.๑. การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๔๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b5/b51/data.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๑๗.๓. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 10:58:21 AM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๓. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๐

                      --๔.๑๗.๓. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๐
                               --๔.๑๗.๓.๑. การน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญานามแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. ๒๕๕๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b5/b54/data.pdf)ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๑๗.๔. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔ [มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ]
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 11:03:58 AM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ 
-๔.๑๗.๔. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔

                      --๔.๑๗.๔ ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๔
                               --๔.๑๗.๔.๑. การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_21/Ticket2555.pdf)

                               --๔.๑๗.๔.๒. ประกาศ เรื่องการวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_09/2011_09_30/S110_29092011.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๑๗.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๕ [มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ]
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 12:00:24 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ  
-๔.๑๗.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๕

                      --๔.๑๗.๕ ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๕
                               --๔.๑๗.๕.๑. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_26/S16_24012012.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๒. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_03/S85_28072012.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๓. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_05/S90_02072555.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๔. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับบัตรอนุญาตรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ยื่นคำขอการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ถูกต้อง  
                                                                                      พร้อมทั้งให้นำบัตรอนุญาต ฯ เก่า ส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเลขานุการกรม    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_12/S93_06042012.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120919/19092012_01.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๖. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จาก ๔๐๐.๐๐ บาท เป็น ๕๐๐.๐๐ บาท  
                                                                                      โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120920/S140_17092012.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๗. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_02/S162_26102012.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๘. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ ฯ ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ฉบับ ลงเผยแพร่บน Website สำนักพระราชวัง
                                                                           --๔.๑๗.๕.๘.๑. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_12/S166_02112555-1.pdf)

                                                                           --๔.๑๗.๕.๘.๒. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ซึ่งนำนักทัศนาจรชาวต่างประเทศ ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง
                                                                                                  และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับส่วนราชการในพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_12/S166_02112555-2.pdf)

                                                                           --๔.๑๗.๕.๘.๓. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
                                                                                                  ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_12/S166_02112555-3.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๙.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง   งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_14/S170_09112555.pdf)

                               --๔.๑๗.๕.๑๐.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                               --๔.๑๗.๕.๑๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ สังกัดสำนักพระราชวัง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                                --๔.๑๗.๕.๑๑.๑ แผนที่  การเดินทาง
                                                                                               โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ภายในสนามสอบ
                                                                                               โรงเรียนราชวินิต ประถม  ภายในสนามสอบ
                                                                --๔.๑๗.๕.๑๑.๒ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ                        
                                                                                   บัญชีที่ ๑
                                                                                                ภาค ก กลุ่ม  ๒
                                                                                                ภาค ก กลุ่ม  ๓
                                                                                  บัญชี ๒ กลุ่ม ๑                                       
                                                                                               รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๒
                                                                                                รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๓  โรงเรียนราชวินิต (มัธยม)                                       
                                                                                                รายชื่อ
                                                                                   บัญชี ๒ กลุ่ม ๓ โรงเรียนราชวินิต (ประถม)
                                                                                                รายชื่อ

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๑๗.๖. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๖ [มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ]
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 12:02:57 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๖. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๖

                      --๔.๑๗.๖. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๖
                               --๔.๑๗.๖.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับบุตรข้าราชการและลูกจ้างเข้าเรียน
                                                                                   ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_01/2013_01_24/S10_22012013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ข้าราชบริพารเข้าเรียนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
                                                                                   นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/Scholl_01022013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                                                                                   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี (โรงเรียนราชวินิต มัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_03/2013_03_08/S29_27022013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                                                                                   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี(ราชวินิตบางแก้ว) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_03/2013_03_11/s34_07032013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๕. ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป [/url]
                                               ๔.๑๗.๖.๕.๑  ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๑

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๒ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๒

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๓ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักพระราชวัง กลุ่ม ๓

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๔ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) จาก ก.พ. กลุ่ม ๒

                                               ๔.๑๗.๖.๕.๕ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จาก ก.พ.  กลุ่ม ๓

                               --๔.๑๗.๖.๖.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มวิทยฐานะของสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๕๖    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_06/2013_06_27/S75_14062013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๗.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๖    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_10/2013_10_07/S115_03102013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๘.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก  พ.ศ.๒๕๕๖    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/Patriarch%2019/2013_10_25/S123_25102013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๙.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖    (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_12/S130_07112013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๑๐.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง การรับบุตรข้าราชบริพารเข้าเรียนโรงเรียนกาณจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
                                                                                   (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖     (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_12/2013_12_23/S146_20122013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๑๑.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_12/2013_12_23/S147_20122013.pdf)

                               --๔.๑๗.๖.๑๒.ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง เรื่อง พระราชทานตราตั้งแก่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_12/2013_12_24/S149_24122013.pdf)
  
  ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๑๗.๗. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๗ [มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ]
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 12:04:51 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๗. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๗

        --๔.๑๗.๗. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๗
                  --๔.๑๗.๗.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ  
                                                                                  และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_01/2014_01_21/S14_20012014.pdf)

                   --๔.๑๗.๗.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ  
                                                                                  บริพาร และพนักงานเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_03/2014_03_25/S30_11032014.pdf)

                   --๔.๑๗.๗.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องบัตรอนุญาตรถยนต์ ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_03/2014_03_25/S30_11032014.pdf)
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๑. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_17/S106_15092014-01.pdf)
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๒. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_17/S106_15092014-02.pdf)
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๓. เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าในบริเวณสนามเสือป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_17/S106_15092014-03.pdf)
                                   ๔.๑๗.๗.๓.๔. เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
                                                             ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_17/S106_15092014-04.pdf)

                   --๔.๑๗.๗.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_11/2014_11_19/S139_31102014/S139_31102014.pdf)

                   --๔.๑๗.๗.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราตั้งแก่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_11/2014_11_21/S146_10112014.pdf)
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๘
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 26, 2015, 11:21:09 AM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๘. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๘

        ๔.๑๗.๘. ประกาศปี พ.ศ.๒๕๕๘
                       ๔.๑๗.๘.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ 
                                                     และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต ประถม ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_01/2015_01_26/S20_20012015.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  การรับสมัครบุตรหลานข้าราชการ 
                                                     และลูกจ้างเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_02/2015_02_17/S19_12022015.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
                                                     ให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ ฯ ร่วมโดยเสด็จ
                                                     ในการพระราชกุศล หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
                                                     สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_20/S85_20072015/S_85_20072015-2.pdf)ลายละเอียด (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_20/S85_20072015/S_85_20072015-1.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  ประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_23/S104_15092015-1.pdf)

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_23/S104_15092015-2.pdf)

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าในบริเวณสนามเสือป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_23/S104_15092015-3.pdf)

                                                     - เรื่อง บัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์ของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   
                                                                 ผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_23/S104_15092015-3.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ   
                                                     และระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                     - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_24/S108_23092015-1.pdf)

                                                     - ระเบียบสำนักพระราชวัง  ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_24/S108_23092015-2.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๖.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                     ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_10/2015_10_30/S126_29102015.pdf)
                                                     
                      ๔.๑๗.๘.๗.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร
                                                     สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S144_15122015.pdf)

                      ๔.๑๗.๘.๘.  ประกาศสำนักพระราชวัง 
                                            เรื่อง  การรับบุตรข้าราชบริพารเข้าเรียน
                                                    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
                                                    (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
                                                    ปีการศึกษา ๒๕๕๙   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S146_22122015.pdf)
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 30, 2015, 04:26:50 PM
๔.  ( ๗ (๔) )ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง  ๔.๒. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  
       ๔.๒.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                ๔.๒.๑.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : ณ โรงพยามบาลศิริราช พ.ศ.๒๕๕๒  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg213#msg213)

                ๔.๒.๑.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช   พ.ศ.๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg262#msg262)

                ๔.๒.๑.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช   ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg263#msg263)

       ๔.๒.๒ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
                ๔.๒.๒.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg214#msg214)

                ๔.๒.๒.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg214#msg214)

                ๔.๒.๒.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                                                      เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_05/2017_05_05/S47_01052017.pdf)

       ๔.๒.๓ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ      
                ๔.๒.๓.๑ :  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร พ.ศ.๒๕๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg215#msg215)

                ๔.๒.๓.๒ :  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๕๕๘ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg215#msg215)

      ๔.๒.๔ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                ๔.๒.๔.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg216#msg216)

                ๔.๒.๔.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg216#msg216)

                ๔.๒.๔.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg216#msg216)

       ๔.๒.๕ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                ๔.๒.๕.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   เสด็จไปประทับ  ณ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   พ.ศ.๒๕๕๗  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg259#msg259)
                ๔.๒.๕.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   เสด็จไปประทับ  ณ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg339#msg339)
                ๔.๒.๕.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร  พ.ศ.๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg358#msg358)

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         
                                  


หัวข้อ: เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตร อนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 18, 2016, 04:36:41 PM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๙. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๕๙

                      ๔.๑๗.๙.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง  : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตประถม
                                                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/2016_01_18/S10_15012016.pdf)

                      ๔.๑๗.๙.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม
                                                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_02/2016_02_18/S22_15022016.pdf)

                      ๔.๑๗.๙.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตร อนุญาตรถยนต์ผ่านเข้าสวนจิตรลดา
                                                     พระราชวังดุสิต บัตร ๑ (ใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_29/S50_27042016.pdf)

                      ๔.๑๗.๙.๔.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอมีบัตรอนุญาตรถยนต์
                                                     และรถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าและออกในเขตพระราชฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S135_11102015.pdf)

                      ๔.๑๗.๙.๕.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง : ประกาศ สนว. เรื่องบัตรอนุญาตรถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S114_05092016-1.pdf)
                                            เรื่อง : ระเบียบ การแต่งกาย ฯ ปี 2559  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S114_05092016-2.pdf)ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 30, 2017, 11:37:46 AM

มาตรา ๗ (๔) ประกาศ / ระเบียบ
-๔.๑๗.๑๐. ประกาศสำนักพระราชวัง พ.ศ. ๒๕๖๐

                      ๔.๑๗.๑๐.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง  : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_01/2017_01_30/S08_18012017.pdf)
                      ๔.๑๗.๑๐.๒.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง  : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชบริพาร
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
                                                     ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_01/2017_01_26/S10_26012560.pdf)
                      ๔.๑๗.๑๐.๓.  ประกาศสำนักพระราชวัง  
                                            เรื่อง  : การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการสำนักพระราชวัง
                                                     เข้าเรียนโรงเรียนราชวินิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_02/2017_02_15/S20_09022017.pdf)
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold