1 / 2 / 3 / 4 / 5

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๑๔ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราช-
บัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เสด็จออกมหาสมาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

1 / 2 / 3 / 4 / 5

www.brh.thaigov.net

 

ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


View My Stats