หนังสือ  "หมู่พระมหามณเฑียร" 

สำนักพระราชวังจัดทำเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ 
สำหรับพระราชทานแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ได้เข้าถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ดาวน์โหลด บิตไฟล์ หนังสือ  "หมู่พระมหามณเฑียร"  จาก Server Demonoid.me

ดาวน์โหลดโปรแกรม utorrent สำหรับเปิดบิตไฟล์