สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  


วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats